Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 3. pokračování

Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 3. pokračování

 

V nedávno schváleném jednacím řádu zastupitelstva je v článku 7  bod (9), uvedeno:

„Dále starosta (předsedající) udělí slovo přihlášeným občanům statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová, kteří dosáhli věku 18 let, čestným občanům městského obvodu a fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území městského obvodu nemovitost, aby mohli na zasedání zastupitelstva městského obvodu vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu a k závěrečnému účtu městského obvodu za uplynuký rok“.

Pominu nepřesnost ve větě „čestným občanům městského obvodu“ – takový titul neexistuje. Má otázka zní takto: proč starosta před udělením slova přihlášeným občanům  žádá zastupitele o jejich souhlas? Vždyť jednací řád to nevyžaduje. Nebo starosta nezná jednací řád?

V článku 10  bod (3) je uvedeno:

„Souhrnou zprávu o vyřízení všech dotazů, připomínek a podnětů předkládá rada městského obvodu zastupitelstvu městského obvodu na jeho následujícím zasedání“.

Proč se tak v Hrabové neděje? K čemu je jednací řád? A co na to kontrolní výbor?

V článku 15 bod (5), se uvádí:

„Zápis se vyhotovuje do 10-ti dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Zápis je uložen na sekretariátu starosty k nahlédnutí a po podpisu zveřejněn bez zbytečného odkladu anonymizovaný na webových stránkách ÚMOb Hrabová.

Proč se tak neděje? Jak mají občané důvěřovat vedení obce, že řádně spravuje všechny záležitosti včetně finančních,  když nedovede realizovat ani tento celkem jednoduchý úkol?

To jsou legitimní otázky, které si kladou mnozí občané našeho obvodu.

      27. 6. 2015      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum