Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 5. pokračování

Z jednání zastupitelstva 24. 6. 2015 - 5. pokračování

 

Mnoho času věnovali zastupitelé smlouvě o dílo na novou stavební akci na Šídlovci, zaměřenou na  na revitalizaci ploch v okolí Šrobárovy ulice za 4,4 mil. Kč.

Diskutovalo se i v obecné poloze o systému, který by měl řešit:                                                      

-výběr   staveb a dalších  investic pro realizaci a účast veřejnosti na této činnosti                       

-výběr zhotovitelů resp. dodavatelů                                                                                                      

 -kontrolní činnost ze strany městského obvodu se zaměřením na efektivitu vynaložených prostředků a na respektování platné legislativy.

Velmi potřebné „školení“ všech přítomných na toto téma provedl opět zastupitel pan Vladimír Petana. Ještě, že ho máme.

Každý, kdo se dostal alespoň částečně do styku s touto problematikou ví, jak je to složitý problém. V Hrabové navíc tím, že dlouhodobě zde zaběhaný celkem jednoduchý systém umožnil realizovat desítky staveb a dalších akcí  bez větších problémů. Podle mého soudu byl založen víceméně na důvěře mezi městským obvodem a zhotoviteli, resp. dalšími obchodními partnery, mezi které řadím i realitku pana Mokroše. Efektivní kontrolní systém ze strany zastupitelstva neexistoval, vše měli v rukou úředníci a starosta, ať již minulý nebo nynější.   Možná dlouhodobí obchodní partneři byli skutečně solidní a nekomplikovali situaci  t. zv. vícepracemi a extrémně vysokými finančními požadavky.  Nebo nebyli, ale nikomu to příliš nevadilo.

Své tvrzení „bez větších problémů“ zakládám na skutečnosti, že až do r. 2015 ani kontrolní orgány zastupitelstva ( kontrolní a finanční výbor), ani zastupitelé na jednáních zastupitelstva včetně přítomných občanů (tím míním období do r. 2013) neměli žádné připomínky ke způsobu hospodaření našeho městského obvodu. Jak nyní vychází najevo, měly dlouhodobé výhrady kontrolní orgány města, ale to se před veřejností utajovalo. Prvním veřejným protestem byl pověstný leták zastupitele za ODS  ing. Novotného z  2. čtvrtletí 2014.

Samosprávné orgány by měly mít vlastní kontrolní systém nad hospodaření s veřejnými prostředky. Tento můj názor vychází z jednoduché úvahy: Úředník místní správy nemá k veřejným fnančním prostředkům stejný vztah  jako volený představitel samosprávy. Úředník, ať již ve státní správe nebo v místní správě z podstaty věci preferuje jistotu zaměstnání, plat, dobrý vztah k nadřízenému, příjemnou atmosféru na pracovišti atd. a  tzv. hospodárnost není to nejdůležitější.

Samosprávný orgán při své kontrolní činností  staví na první místo (nebo by měl) kontrolu nad efektním vynaložením mu svěřených veřejných prostředků. K tomu však musí existovat dobře fungující systém a kvalifikovaní občané, provádějící tuto činnost. V Hrabové zajišťuje tuto činnost rada. Je otázkou, zda  všichni  její členové pro to mají potřebné odborné i jiné předpoklady.

Již více jak rok se čeká na zákon o zveřejňování smluv. Přesto již smlouvy zveřejňuje řada radnic, a to i nad rámec současného zákona o veřejných zakázkách. Mnohé obce mají na svých webech uvedeny všechny smlouvy zpravidla nad 50 tis. Kč. V Hrabové to je velký problém, protože nynější  starosta to nepovažuje za nutné a ostatní radní mu přitákavají.

Přitom to má ve svém volebním programu v obecné poloze  i ODS, kde v bodě 10  se mimo jiné uvádí… „jsme otevřeni k jakékoliv diskusi k přítomnosti a budoucnosti Hrabové, k podnětům a zapojení občanů do dění v Hrabové“. A těch podnětů bylo v poslední době víc než dost, hlavně v různých materiálech, zveřejňovaných na webu Hrabova.info nebo přímo z řad občanů na jednáních zastupitelstva. A diskuse žádná. Nezávislý  informační prostředek občanů Hrabové,  web Hrabova.info,  starosta pokládá za bulvár a odmítá s nim komunikovat.

 Koaliční partner ODS, KDU-ČSL tento problém nemá, protože nebyla schopna předložit voličům jakýkoliv program.

Není však všem dnům konec, blíží se další volby.

  30. 6. 2015.   V.S.

           

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum