Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Zápis ze zasedání ZMOb ze dne 18. 11. 2015.

Zápis ze zasedání ZMOb ze dne 18. 11. 2015.

 

V těchto dnech byl  na webových stránkách městského obvodu zveřejněn zápis z posledního jednání našeho zastupitelstva. Po jeho přečtení jsem si uvědomil, jak výrazná změna oproti dřívějšku nastala  v Hrabové na úseku veřejné informovanosti. Tlak opozičních zastupitelů a některých angažovaných občanů přinesl své ovoce. Dění na naší radnici již není záležitostí omezeného okruhu občanů, ale mohou ho sledovat i ve svých domácnostech všichni, kteří o to mají zájem.

Jde o první krok, další by měly následovat. Mám na mysli rekonstrukci webových stránek Hrabové a postupné rozšiřování kapacity Hrabovských listů, kde bude více informací o činnosti samosprávných orgánů.  Možná, že se časem dočkáme i besed zastupitelů s občany a dalších akcí, které umožní veřejnosti více hovořit do obecních záležitostí.

Každý, kdo někdy měl povinnost napsat v písemné formě zápis z jakéhokoliv jednání ví, že  to není jednoduchá záležitost. Slovo od slova zachytit vše není z časových i jiných důvodů možné, je nutno pominout to nepodstatné a zapsat pouze to důležité.  Záleží to na zkušenostech a znalosti řešené poblematiky toho, kdo pořizuje zápis. Z těchto hledisek dle mého názoru  autor zápisu odvedl velmi dobrou práci, i když nelze vyloučit, že vzniknou i různé připomínky.

Srovnatelné  městské obvody řeší tuto záležitost různě. Většina se spokojí pouze se zveřejněním usnesení, někde se pořizuje zápis a někde dokonce i videozáznam. Dobře pořizený zápis má tu výhodu, že je přehledný a lze jej přečíst za krátkou dobu. Mimo to v našem případě obsahuje  i konkrétní přehled o hlasování podle jmen. To vše u videozáznamu není možné.

Lze jen doufat, že současně platný jednací řád zastupitelstva tyto  vymoženosti zachová i do budoucna a upřesní se i  doba, do kdy se musí zápis na webových stránkách zveřejnit.

  6. 12. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum