Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Zastupitelstvo, které se nekonalo

Zastupitelstvo, které se nekonalo

 

I když jsem se zasedání  zastupitelstva 16. 12. 2015 nezúčastnil, opatřil jsem si od účastníků tohoto jednání  dostatek informací k napsání tohoto článku.

Především mé uznání panu R. Orkáči, že si všiml pochybení ve způsobu zveřejnění informace o svolání zastupitelstva, kde nebyla zcela přesně  dodržena sedmidenní lhůta. Teoreticky vzato, mohlo by mít toto porušení zákona v budoucnu nepříjemné důstedky a mohli by tím utrpět újmu nejenom zastupitelé, ale i nic netušící občané. V záloze byl připraven se svým protestem i zastupitel M. Orkáč a možná i další.

Následovalo rozhodnutí  zastupitelstva toto zasedání zrušit a přesunout ho na pondělí 28. 12. 2015 v 9 hodin dopoledne. O těchto změnách byli informováni i občané prostřednictvím webových stránek Hrabové.

Troufám si tvrdit, že letos poprvé od vzniku městského obvodu, tj. od r. 1990 se Hrabová dostala do velmi  svízelné a neobvyklé situace. Na svou funkci rezignoval starosta, nastoupil nový tajemník, stále se řeší závažné problémy s fungováním úřadu (audit MMO). Probíhají diskuse na různá témata mezi koalicí a opozici, často „na ostří nože“. Mnoho neobvyklých a  neočekávaných změn najednou.

V této situaci by bylo vhodné se snažit  o uklidnění vznikajících vášní. K tomu asi nepřispěl dopis, který napsal následně  pan R. Orkáč možná budoucímu starostovi  panu Trávníčkovi, ve kterém požaduje odpověď na svých šest otázek. Jakoby pan učitel vyslýchal nezbedného žáčka a vyžadoval podrobnosti k těmto nezbednostem. Každý si může domyslet, jaká bude (nebo spíše nebude) reakce místostarosty a vážného adepta na budoucího  starostu. 

Vracím se ještě k chybám, které vznikly při svolání následně  zrušeného jednání  zastupitelstva. Zcela vypadl ze hry kontrolní výbor, který má povinnost kontrolovat dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce.  Nenacházím odpověď na otázku, proč činnost kontrolního výboru musí nahrazovat občané a jednotliví zastupitelé.  Také by mě zajímalo dodatečné stanovisko tohoto výboru k vzniklému incidentu, pokud vůbec bude.

Na závěr si neodpustím následující poznámku. Zastupitelé se usnesli, že příští zasedání se uskuteční dopoledne. Někteří občané protesují, že musí do práce. Ale rozhodující je usnesení zastupitelů. Ti nesou hlavní tíhu zodpovědnosti. Zřejmě většině z nich tento termín vyhovuje.  Aktivisté, kteří navštěvují veřejná zasedání zastupitelstva mluví jen sami za sebe, kdežto každý zastupitel má  mandát několika stovek občanů. V  tom je obrovský rozdíl. Myslím v té zodpovědnosti.  Zastupitelé totiž mimo jiné také zodpovídají za to, že bude naplněn § 84 zákona o obcích, který jim ukládá  mnoho důležitých povinností včetně starosti o rozpočet. Nelze si plést besedu se zastupiteli s řádným jednáním zastupitelstva, jehož rozhodování  může mít dalekosáhlé důsledky pro všechny občany.

21. 12. 2015.   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma