Navigace: Vladimír Slavík > Život a dílo Viléma Závady > Nová záložka Hrabovských novin

Nová záložka Hrabovských novin

Občané si obvykle velmi váží svých rodáků, kteří  se stali slavnými díky své veřejné, umělecké nebo jiné činnosti.

            Obvykle jsou občané  na své slavné rodáky pyšni.  Zvláště ti, kteří žili ve stejné době, chodili do stejné školy a prožívali společně strasti i slasti společně prožitých let.

             Ale co další generace již nežijících osobností?  Nemají morální povinnost pečovat o odkaz svých významných spoluobčanů? Určitě ano, dokonce lze tvrdit, že je to součást naší kultury.

            Bezesporu nejznámější osobností Hrabové je básník, spisovatel a překladatel Vilém Závada.

             Často při různých příležitostech  připomínal svůj důvěrný vztah k Hrabové, vliv zdejšího prostředí na jeho uměleckou tvorbu, vzpomínal na období dětství a dospívání a na své spolužáky a spoluobčany.

            Byl to po všech stránkách výjimečný člověk, který musel svůj zralý věk prožít v nelehké době. Zanechal za sebou dílo, které zůstane trvalou součástí české literární tvorby.

            Je dlouhodobou zvyklostí, že spoluobčané projeví vděk svému rodákovi tím, že po něm pojmenují ulici, náměstí, význačný krajinný prvek nebo jinou součást veřejného prostoru. 

            V Hrabové se tak doposud nestalo. Ale nikdy není pozdě. V letošním roce, 22. května, uplyne 110 let od narození Viléma Závady. Je to příležitost k nápravě našeho opomenutí. Je to příležitost k uctění  památky našeho rodáka třeba tím, že po něm pojmenujeme když ne ulici nebo školu, tak alespoň jiný veřejný prostor, např. sad před budovou městského obvodu.

            I když tuším, že obdivovatelů díla Viléma Závady nebude v současné Hrabové mnoho, přece na důkaz mého obdivu k této osobnosti zveřejním na stránkách Hrabovských novin všechny dostupné materiály, které mají s naším rodákem souvislost. Mezi nimi budou mít své místo i  jeho vzpomínky na dětství, prožité v Hrabové.

             Po delším pátrání jsem zjistil, že byly zveřejněny pouze ve Sborníku příspěvků k dějinám a výstavbě města stravy č. 12  v r. 1983. Tento sborník vydává každoročně kolektiv pracovníků Archivu města Ostravy a obsahuje mnoho informací a zajímavostí o Ostravě a okolí. Vzpomínky Viléma Závady budou vycházet na pokračování a budou trvale umístěny v nové záložce Hrabovských novin.

 

            18.1. 2015.  V.S.   

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum