Navigace: Vladimír Slavík > Život a dílo Viléma Závady > Park Viléma Závady

Park Viléma Závady

 

 

Čtenáři Hrabovských novin a Hrabova.info  snad zaregistrovali, že jsem se snažil u příležitosti nastávajícího výročí 110 let od narození tohoto výjimečného muže a navíc našeho rodáka přiblížit životní osudy a tvorbu básníka, spisovatele a publicisty Viléma Závady i našim spoluobčanům.      Na stránkách mého webu jsem v několika pokračováních zveřejnil vzpomínky našeho rodáka na Ostravu a  Hrabovou a hodnocení této osobnosti jeho dlouholetou kolegyní a rodinnou přítelkyní paní Helenou Směřičkovou. Pokládal jsem za žádoucí, aby  nastávajícího  výjimečného  jubilea bylo využito k pojmenování vhodného veřejného objektu jeho jménem. Po zralé úvaze jsem navrhl kulturní komisi, aby jméno Viléma Závady nesl park, vybudovaný nedávno před budovou městského obvodu Hrabová.

Návrh byl současnými představiteli Hrabové schválen a příslušná žádost podána na Radu města Ostravy a její komisi muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou.

K mému velkému překvapení výše uvedená komise na svém zasedání 30. 3. 2015 žádost zamítla  a s jejím stanoviskem se ztotožnilo i vedení města.

Hlavním důvodem pro doporučení komise nepojmenovat park po Vilémovi Závadovi bylo především duplicitní pojmenování veřejného prostranství v jednom městském obvodě. To mi dnes sdělil v dopise pan ing. Lumír Palyza, 1. náměstek primátora statutárního města Ostravy.

Ihned po přečtení tohoto dopisu jsem si uvědomil nesmyslnost a nelogičnost tohoto zdůvodnění. Co má společného Závadova ulice, pojmenována po Josefovi Závadovi (1898-1942), umučeného v Mauthausenu s parčíkem? Vždyť v parčíku nikdo nebydlí, aby snad nedošlo k záměně adres.

Na příklad v Praze je po Karlovi IV. pojmenována ulice, náměstí, most a univerzita a nikomu to nevadí.

Kupodivu starosta Hrabové ani nikdo ze zastupitelů proti tomuto nesmyslnému zdůvodnění neprotestoval.  Také proč, alespoň nebude žádná práce s objednáváním příslušné tabulky a s její instalaci na vhodném místě v parku.

Všiml jsem si, že pan Milan Slíva na stránkách Hrabova.info navrhuje, aby jméno Viléma Závady nesla mistní škola. Milane, není to možné, protože v Hrabové toto příjmení již bylo v minulosti použito k pojmenování ulice. Holt, náš básník má smůlu, že se jmenoval Závada.

          15. 5. 2015.  V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum