Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Beseda s hrabovskými hasiči

Beseda s hrabovskými hasiči

                          .

 

V rubrice „Kalendář akcí“ na Hrabova.info je již několik dnů upoutávka na přednášku „Prevence požární ochrany“. Protože dlouhodobě sleduji na stránkách Hrabovských listů aktivitu našich hasičů, dal jsem si do svého programu návštěvu této přednášky s tím, že možná poznám některé naše hasiče i osobně.

Mé předpoklady byly správné. Přednášku, lépe řečeno besedu, vedl David Krátký. Musím ocenit jeho způsob přednesu. Byl stručný, srozumitelný, výstižný a měl slovo mluvené dobře sladěné s obrazovým záznamem, promítaným současně s přednesem.

Vysvětlil organizaci integrovaného záchranného systému, strukturu hasičského sboru, příčiny požárů, jak se chovat v různých situacích apod. Byly prezentovány snímky se zásahů, ukázky naší techniky a především dokumentace z různých  soutěží, kterých se zúčastnila naše družstva.

Zajímavé bylo předvádění osobních ochranných pomůcek hasičů a jejich výstroje a výzbroje včetně vysvětlení funkce a technických detailů.  Často v nich vidíme hasiče na televizních obrazovkách a neumíme si představit, jak je namáhavé se v tomto nutném vybavení pohybovat.

Přednášky se dále zúčastnil velitel jednotky Milan Minář, Martin Doležálek (předváděl výstroj a výzbroj) a Kristýna Zieglerová, která pořizovala fotodokumentaci z besedy.

Nešlo nevidět, s jakým zaujetím všichni jmenovaní přistupovali ke svým povinnostem na této přednášce a jak je tato práce baví.

Besedy se zúčastnilo pouze 7 občanů, vesměs staršího věku. Vzhledem k náročné přípravě přednášky a k výbornému provedení to bylo velice málo.

Příčina? Podle mého názoru v nedostatečné propagaci. Snad bylo vhodné přidat k pozvánce i to, že budou předvedeny osobní pomůcky hasičů a obrazové záznamy ze skutečných zásahů a záznamy z různých soutěží našich družstev.  Přiznám se, že v Hrabovských listech jsem pozvánku vůbec nezaznamenal, ztratila se mi v tom množství různých akcí. Opět musím upozornit na nedostatečné využívání místního rozhlasu pro tyto akce. Nebylo by ani od věci, aby se na propagaci podílelo i požární vozidlo, projelo Paskovskou a pomocí mikrofonu a amplionu se oznámilo konání této přednášky.  Možná ale, že to neumožňují služební předpisy.

Na přednášce byly přítomným rozdány i vizitky s názvem Hasiči Hrabová. Je zde i adresa webových stránek a opět jsem byl překvapen, jak jsou podrobné a promyšlené. Jejich správcem je Martin Doležálek. Dělá svou práci velmi dobře.

            12. 6. 2015     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum