Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Chybí vám informace?

Chybí vám informace?

 

Jsou lidé, kteří ke svému spokojenému životu nepotřebují příliš mnoho informací o dění ve svém okolí. Starají se o svou rodinu, o svou profesní a společenskou kariéru a  pojem domova omezují převážně a hlavně na svou domácnost, ať  již to je byt nebo domek. Preferují klidné a ekologicky nezávadné bydlení, pěstují své koníčky, o ostatní záležitosti obce se příliš nestarají.

Pak je skupina občanů, kteří mimo výše uvedené se zajímají i o širší záležitosti místní komunity.  Do této skupiny patří převážně rodáci a  starousedlíci. Dle svých sil a schopností se  zúčastňují veřejného života a snaží se ho i ovlivňovat. Aby tak mohli činit, potřebují informace.

V podmínkách Hrabové lze informace získat  jednak ústním podáním, návštěvou místního úřadu, prostřednictvím Hrabovských listů, webových stránek obce, a v poslední době i na stránkách Hrabova.info.

Patřím mezi starousedlíky a přesto, že pozorně sleduji sleduji ústní podání i místní sdělovací prostředky, zjišťuji, že mi chybí následující informace:

V oblasti rozvoje a další perspektivy obce je důležitý územní plán. Nevím, jak hodnotí vedení obce výsledky, kterých bylo dosaženo v období let 1994 – 2014. Nevím, jaký je pohled zastupitelstva Hrabové na nový územní plán, platný od května 2014. Téměř žádné informace v Hrabovských listech nebo na webových stránkách Hrabové.

Občané se podílí  na praktické činnosti obce nejenom prostřednictvím  zastupitelstva a rady, ale také prostřednictvím výborů a komisí. O činnosti finančního výboru jsou dvě zprávy na webových stránkách obce, poslední z 9.2.2015. Pak již nic. O činnosti kontrolního výboru je zpráva na Hrabova.info z 5.8.2015. Pak již nic.

 Nic mi není známo o činnosti letopisecké komise, zda plní své zákonné povinnosti , zda jsou provedeny zápisy v souladu se zákonem o kronikách, zda lze nahlédnout do kroniky a kdy.

Nic mi není známo o činnosti komise povodňové, zda se vůbec schází, co se tam řeší, jaká protipovodňová opatření se realizují.

Mám málo informací o činnosti komise bytové. Poslední zápis na Hrabova.info je z 16.12.2014, od té doby nic. Přitom je bytová problematika velmi závažná s ohledem na velké množství  obecních bytů, na ztrátovost bytového hospodářství a na další souvislosti, především sociální. Funguje vůbec tato důležitá komise?

Jsou i další otázky, které zajímají angažované občany Hrabové.  Příkladně vliv poddolování na území zasažené těžbou dolu Paskov, připravovaná  rekonstrukce odlehčovacího kanálu Ščučí, další postup při stavbě kanalizace v jižní části obce, kdy se začne s Jižní tangentou, jak to vypadá s realizací stavby Prodloužená Mostní, kdy a zda vůbec se  uvažuje  se stavbou kulturního domu, zlepší se vzhled obce v okolí hlavní ulice Hrabové, kolik nových domů se v Hrabové postavilo a kde, atd.

Možná jsem jediným občanem Hrabové, kterému chybí tyto informace. Přesto se o ně hlásím, mám na to zákonné právo.

3.11.2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum