Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > "Hroší kůže" zastupitelů Hrabové

"Hroší kůže" zastupitelů Hrabové

 

 

V Hrabové se za loňský a letošní rok  ozvalo několik kritických hlasů, které upozorňovaly na   různé nedostatky v činnosti  místní veřejné správy. Dlouhé roky existence  jednobarevného zastupitelstva bez efektivní opozice vedly k pohodlnosti a stereotypům v jednání a konání jak samosprávných orgánů tak orgánů místní  správy. Následně se to pak projevovalo i v nízkém zájmu občanů o veřejné dění, pro které bylo a je zajímavější věnovat se ve svém volném čase pouze svým zálibám a občansko-politické aktivity se jim jevily a jeví jako naprosto zbytečné a neproduktivní.

Bezesporu mezi první kritické hlasy patří leták Ing. Z. N., který si mohli přečíst mnozí občané Hrabové v druhém čtvrtletí loňského roku.

 Autor tam píše: Dobrý den, rád bych Vás oslovil v souvislosti se správou obce Ostrava Hrabová. Naše obec je bohatá  a může být hezká a příjemná k bydlení. Proč není? Protože zavedený systém správy obce je málo hospodárný a není vstřícný k lidem.

V prvém bodě autor kritizuje nehospodárný způsob spravování bytového fondu, který tvoří cca 200 obecních bytů. Do oprav se vkládá několik milionů Kč a přesto jsou stížnosti na jejich špatný stav. Uvolněné  byty se nákladně rekonstruují, za správu bytů se platí realitní kanceláři ročně 400 tis. Kč. Nemohla by správu obec zajišťovat sama? ptá se autor letáku.

V druhém bodě se kritizuje, že na úřadě pracuje 12 úředníků a zatím např. stejně velká obec Vřesina  zaměstnává pouze pracovníků 6. Na stavební dozor se najímají externisté, přitom na úřadě pracují kvalifikovaní pracovníci, kteří by tyto povinnosti lehce zvládli.

V třetím bodě se kritizují vysoké náklady na investiční akce.  Pouze za studii a projekty na revitalizaci vnitrobloku na Šídlovci se utratilo skoro 1 mil. Kč.

V dalším bodě se autor zabývá nedostatečným přístupem občanů k informacím, které se týkají financí obce.

Poslední bod je velice stručný: autor vyhlašuje následující soutěž: „Kdo najde někde v některé části Ostravy škaredší a nepovedenější periodikum než jsou Hrabovské listy obdrží odměnu ve výši 300 Kč“.

 Autor letáku asi věděl, o čem píše. Vždyť působil poměrně dlouho v zastupitelstvu  a v jeho orgánech. Leták je ukončen následujícím provoláním: Je nutné se dostavit k volbám ve dnech 10 - 11 října 2014.  A neříkejte, že nemáte koho volit, volte Nezávislé.

 Bohužel, pan ing. Z. N. rezignoval na další politickou činnost a projektované hnutí „Nezávislí“ v uvedených volbách nekandidovalo.

Platformou kritických připomínek se rovněž staly nezávislé weby Hrabova.info a Hrabovské noviny. Je nutno přiznat, že přes velkou snahu několika angažovaných občanů se konkrétní výsledky jejich kritických připomínek příliš reálně v běžném životě Hrabové prozatím neprojevily. Výjimkou je snad pouze větší využívání zákona č 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím, a snaha o  rozšíření počtu stránek v místním časopise. Jelikož v redakční radě fungují nadále i členové dřívějšího vedení Hrabovských listů, bude „restart“ radničních novin velmi obtížný.

Čas rychle utíká a dosud se nezměnil ani další důležitý sdělovací prostředek – webové stránky obce. Informace o činnosti Rady a Zastupitelstva se omezují pouze na usnesení, o činnosti výborů a komisí se čtenáři webu nedozví vůbec nic. Zcela nedostatečné jsou prozatím informace o rozpočtu a závěrečných účtech a o veřejných zakázkách.

Typický pro byrokratický vztah radnice k aktuálním problémům je případ zdevastovaného hrobu hrabovského občana Vladislava Čermáka, který položil svůj mladý život při osvobozovacích bojích v r. 1945. Na neúnosný stav hrobu upozornil 5. 12. 2014 na stránkách Hrabova.info pan Milan Slíva. A výsledek? Dne 30. dubna 2015 řečnil pan starosta u pomníku padlých na hřbitově v Hrabové o tehdejších událostech a několik metrů od slavnostního shromáždění se nacházel – stále ještě neopravený -  hrob Vladislava Čermáka. Za půl roku nebyl pan starosta a další členové Rady schopni zajistit nápravu.

Kolik se toho napsalo i namluvilo o zbytečnosti a neefektivnosti tzv. povodňové komise. A výsledek? Ještě byla dodatečně rozšířena na 8 členů o zástupce hnutí "Ostravak".

Činnost výborů a komisí: proč občané Hrabové nejsou informováni vedením obce o činnosti těchto orgánů? A jsou? Jedině díky webu Hrabova.info, který pan starosta pokládá za soukromý a nemá zájem o spolupráci.

Veřejné zakázky: webové stránky Hrabové mají záložku, určenou k informování veřejnosti o neukončených, zadaných, zrušených a ukončených zakázkách. Chybí však aktuální informace, poslední jsou z 29. 9. 2014. Za webové stránky je zodpovědný tajemník. Proč neplní své povinnosti? Proč mu to pan starosta trpí?

Vysoké náklady na místní správu: na důvody tohoto stavu jsem se prostřednictvím Hrabovských novin nedávno dotazoval pana Libora Lyčky, dlouholetého zastupitele a člena Rady. Odpovědi jsem se nedočkal.

Estetický vzhled obce: v blízkosti Paskovské ulice jsou uskutečňovány některé podnikatelské aktivity, nepřispívající k estetickému vzhledu obce. Hlavní architekt města Ostravy  Cyril Vltavský je toho názoru, že vše je v kompetenci stavebního úřadu. Doposud však náš stavební úřad nesdělil občanů, zda a jak těchto svých kompetencí využívá.

Plakátovací plochy: systém informování veřejnosti, zavedený před 20 lety je zastaralý a neestetický. Dřevěné tabule postupně samy „odchází“ a náprava v nedohlednu. Kdo asi za tento stav nese zodpovědnost? Asi nikdo.

A mohl bych pokračovat dalšími příklady. Ostatně čtenáři mých webových stránek jsou průběžně seznamováni s různými neřešenými problémy Hrabové.

 Za vážný problém pokládám skutečnost, že většině občanů Hrabové  tyto problémy nevadí.  Alespoň to nedávají najevo.  Jak se říká – jaký národ taková vláda.

            18. 5. 2015.   V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma