Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > K jednomu bodu usnesení kontrolního výboru

K jednomu bodu usnesení kontrolního výboru

 

Kontrolní výbor zastupitelstva ve složení Bedřich Chlupatý, Jan Skopal, Jan Šubmera  dne 5.8.2015 mimo jiné projednával také bod „Dodržování zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí“  a usnesl se takto: Kontrolní výbor neshledal porušování zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí.

Podnět k projednávání tohoto bodu jsem vyvolal  tímto  dotazem členům  kontrolního výboru: „Podle zákona o obecních kronikách má být nejméně jednou ročně proveden zápis. Děje se tak? V zákoně je uvedeno, že o obsahu zápisu rozhoduje obec. V Hrabové o tom rozhoduje letopisecká komise vedená starostou. Není tím narušena objektivita zápisu? Nenašel jsem žádné usnesení zastupitelstva, které by touto pravomocí zmocnilo letopiseckou komisi“.

Můj zájem o tento problém vznikl v dubnu letošního roku, kdy jsem při prohlížení naší  kroniky zjistil, že naposled jsou zapsány události za r. 2012 a podklady za r. 2013 se teprve připravují. Napsal jsem o tom 15.3. článek  do Hrabovských novin s názvem „Dopis členům kulturní komise“, ale nikdo z kompetentních nereagoval. Tím mám na mysli předsedu letopisecké komise a předsedu kontrolního výboru. Asi ten článek nečetli. Proto jsem zaslal ve věci opožděných kronikářských zápisů  dotaz na městský obvod  s použitím „stošestky“, ale opět žádná reakce, a to ani po následujících urgencích.  

Vzniklá situace mě přiměla z zaslání dotazu v této záležitosti legislativním odborníkům krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Závěr obsáhlé odpovědi Bc. Zuzany Madejové je následující:

„Přes výše uvedené Vám tímto krajský úřad sděluje, že dle ustanovení § 3 zákona o kronikách obcí je povinností obce provést zápis do kroniky nejméně jedenkrát za kalendářní rok. V případě, že tak obec nečiní, porušuje výše uvedený zákon, který však již dále neřeší postih za neplnění této povinnosti. O obsahu zápisu rozhoduje obec, resp. jeden z jejich orgánů, a to rada obce v případě, že si zastupitelstvo obce schválení zápisu nevyhradilo“.

Tato zcela jasná odpověď je však v přímém rozporu se stanoviskem našeho kontrolního výboru.

V souvislosti s těmito skutečnostmi vznikají dvě otázky:

První: Zákon o obcích vyžaduje, aby předsedové komisí byly kvalifikované osoby (viz § 122 odst.3 zákona). Určitě se u předsedů  předpokládá i znalost příslušných  legislativních norem. Připadá mi, že současný předseda letopisecké komise těmto požadavkům nevyhovuje.

Druhá: Jak může kontrolní výbor, který má být strážcem zákonnosti, prohlásit, že s naší kronikou je vše v pořádku, když možná ještě nyní není proveden zápis za r. 2013 a určitě ne za r. 2014 a o obsahu zápisu rozhoduje pouze letopisecká komise v čele se starostou?

Možná, že se některým budou jevit tyto skutečnosti jako nevýznamné. Ale tam, kde není pořádek v  maličkostech, obvykle nastávají problémy i v záležitostech zásadního významu.

  2.8. 2015   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma