Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Lávka přes Ostravici

Lávka přes Ostravici

 

V seznamu veřejných zakázek Statutárního města Ostravy byla 15. 6. 2015 zveřejněna zakázka, která bude určitě zajímat i občany vesnické části Hrabové. Jde o lávku přes Ostravici v prostoru bývalého Starého splavu. Na tuto stavbu bylo vydáno dne 20. 4. 2015 ÚMOb Hrabová stavební povolení s názvem stavby „Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici“. Hodnota stavby vč. DPH je 12 mil. Kč., lhůta pro podání nabídek stavebních firem 2. 7. 2015. Investorem je město Ostrava a finančně se má podílet Vratimov a Hrabová. Stavba se uskuteční pravděpodobně v příštím roce.

V rámci stavby se mají provést úpravy stávajícího potrubního mostu, napojení na existující pravobřežní cyklostezku Vratimov – Paskov a na levé straně řeky napojení na komunikaci, vedoucí po hrázi k Mostní ulici.

Potrubní most bude z vnější strany opatřen ocelovou lávkou o šířce 1,5 m a propojen rampami s příslušnými komunikacemi.

Předpokládá se, že cyklisté a pěší ze směru Paskovská – Mostní odbočí před mostem na stávající obslužnou komunikaci (s nekvalitním povrchem) vedoucí po hrázi až k nové lávce, a po přechodu Ostravice budou pokračovat dál směrem na Paskov.   Praxe ukáže, zda nebude výhodnější (jako doposud) přejít most a pokračovat po pravém břehu řeky po velmi kvalitní již existující cyklostezce. V tom případě by byla plánovaná lávka zbytečnou investicí.

Úvaha o využití lávky pro cyklisty a chodce na trase Vratimov – Nová Bělá naráží na neexistenci komunikace od budoucí lávky západním směrem. Současná cesta ke „Statku“ je soukromá a od „Statku“ kolem Pilíků směrem k Mitrovicím je ve velmi špatném stavu.

Ale v každém případě bude splněn bod volebního programu ODS a ČSSD Hrabová.

Stojí za zamyšlení, proč o této důležité stavbě nebyli občané Hrabové informováni prostřednictvím Hrabovských listů. To by musel pan šéfredaktor Petr Pavelka bydlet v Hrabové, aby věděl podrobnosti o Starém splavu, vrbině, struskové haldě a o  dalších skutečnostech, pro které je toto území pro zdejší občany  tak významné. Alespoň pro starší  občany, žijící v jižní  části  Hrabové.

            15. 7. 2015.  V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum