Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Mé postřehy ze včerejšího jednání zastupitelstva

Mé postřehy ze včerejšího jednání zastupitelstva

 

Objektivně vzato, jako občan  zajímající se o věci veřejné jsem byl spokojen. Úroveň i obsah jednání odpovídá našim současným možnostem i potřebám obce.

Pro mne nejzajímavější  věta zazněla ne z řad zastupitelů, ale z řad přihlížejících angažovaných  občanů  téměř na konci zasedání. Vyslovil ji pan Radomír Orkáč  a sdělil starostovi, že bychom  neměli argumentovat, že jinde to dělají stejně jako u nás, ale měli bychom se snažit být lepší jak ostatní.  Pan starosta během jednání prozradil, možná nechtě a jen náhodou, základ své politiky: To, čeho jsme dosáhli, je pro Hrabovou až moc,  není třeba nic zlepšovat. Je dobré jen to, co já uznávám za dobré.  Je v jednacím řádu termín pro zveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva? Není! Tak, pane Orkáči, o co Vám jde? Proč máme zveřejňovat informace o veřejných zakázkách? Ukažte mi, pane Orkáči na zákon, který to obcím nařizuje!

Pan starosta si zřejmě vůbec neuvědomuje principy zastupitelské demokracie a vůbec nepochopil, že základem všeho jsou občané a ne „radnice“. Pojem „zpětná vazba“ buď  nezná nebo neuznává.

Hoši,  pokud jde o starostu, je třeba přitlačit na pilu, ale chytře a promyšleně.

Nesrozumitelný je prozatím pro mě postoj některých  zastupitelů. Vždyť musí chápat fakt, že postoje starosty jsou dlouhodobě neudržitelné a budou další volby. Bude v tom asi nedostatek zkušeností v roli  opozičních zastupitelů, u některých  možná i nedostatek času, pocit solidarity apod.

Opoziční zastupitelé se snaží o zlepšení některých záležitostí, avšak prozatím ne příliš úspěšně.  Za významný pokládám počin zastupitele pana Milana Orkáče na začátku jednání, kdy navrhl aby při hlasování zastupitelů bylo uváděno (zřejmě v zápise nebo v usnesení z jednání), jak kdo hlasoval. I když koalice tento návrh „smetla ze stolu“, je postup, který zvolil Milan Orkáč   jednou z možností  ukázat veřejnosti, jaké  názory a postoje mají jednotliví zastupitelé. A budou opět volby.

Prozatím se tlakem nespokojených občanů a zastupitelů podařilo podle mého hodnocení  zlepšit následující záležitosti:

  • I v Hrabové konečně funguje „stošestka“.
  • I když s velkými těžkostmi, ale přece, se zlepšují Hrabovské listy.
  • Roste počet angažovaných občanů, kteří se aktivně podílí na jednáních zastupitelstva.
  • V Hrabové funguje nezávislý web Hrabova. Info, přinášející informace, které nemůže z různých důvodů zveřejňovat oficiální místní časopis.
  • Díky dobře fungující kulturní komise je více akcí s tímto a podobným zaměřením.

Za pouhý rok činnosti našich nespokojených a angažovaných spoluobčanů a zastupitelů to není málo.  

Jelikož na  zastupitelstvu se  projednávaly i další důležité záležitosti, budou se Hrabovské noviny v příštích dnech  jimi postupně zabývat.

                 25. 6. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma