Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Prodloužení Mostní ulice

Prodloužení Mostní ulice

 

Jelikož je tento záměr obsažen ve  volebních programech  nejúspěšnějších politických stran v Hrabové, lze z toho logicky odvodit, že uskutečnění této stavby  je přáním významného počtu občanů  Hrabové, kteří chodí k volbám. Kdyby tomu tak nebylo, proč by ODS a ČSSD Hrabová opakovaně dávali tuto akci do svých volebních programů?  

Již delší dobu se však proti Prodloužené Mostní objevují námitky některých spoluobčanů, kteří mají obavy, že  vybudování tohoto prodloužení bude mít katastrofální dopady na celistvost obce, která bude touto dopravní tepnou rozdělena přinejmenším na dvě části. Je  zmiňováno  i zhoršení životního prostředí. 

Může vzniknout i tato  situace: co když investor (město Ostrava) třeba následkem nedostatku financí bude hledat záminku k časovému posunu této stavby a bude argumentovat nejednotou  názorů občanů  Hrabové? Pak bude nadále neúnosně zatížena Paskovská, a to především  od Mostní směrem na Paskov.  

Nepokládám se za dopravního odborníka a obdivuji erudici některých svých spoluobčanů, že zcela přesně  předvídají, co se stane po zprovoznění Mostní až na Plzeňskou. Na straně druhé, mají určitě právo veřejně prezentovat své názory.

Vždyť navrhování  silničních komunikací a rozhodování o časovém  postupu jejich výstavby je předmětem solidních a objektivních zkoumání , kterému se věnují odborná pracoviště s renomovanými odborníky. Alespoń v to doufám a věřím. Jejich návrhy určitě mají reálný  základ. Když do územního  plánu města Ostravy doporučili prodloužení Mostní, mají asi pro toto řešení důvody. Ne pouze z pohledu Hrabové, ale z pohledu mnohem širšího.

Jiné je to u politiků, kteří rozhodují o financích. Ti mohou  i potřebné stavby odložit, a to s různými výmluvami.

Je na čase,  aby  zazněly hlasy, které by podpořily urychlenou dostavbu Mostní ulice, a to třeba i prostřednictvím místních sdělovacích prostředků, jako jsou Hrabovské listy a Hrabova.info.Také by bylo na místě k tomuto zásadnímu problému aktuální vyjádření stavební, dopravní a ekologické  komise a pozvrzení platnosti kladného stanoviska z 18.12.2014. Věřím, že mnozí občané Hrabové dostavbu Mostní podporují. Určitě ti, kteří bydlí v blízkosti Paskovské.

18.10. 2015.  V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma