Navigace: Vladimír Slavík > Události a komentáře > Zodpovědnost členů rady městského obvodu

Zodpovědnost členů rady městského obvodu

 

Do rady volí zastupitelstvo své nejschopnější členy, kteří v období mezi zasedáním zastupitelstva řídí obecní záležitosti. Předpokládá se, že členové rady svou funkci vykonávají zodpovědně a ke spokojenosti zastupitelstva a všech občanů. Přesto se může přihodit situace, že ne vždy rada „uhlídá“ realizaci svých rozhodnutí. Uvedu následující příklad:

Na zasedání rady městského obvodu Hrabová bylo dne 15. 1. 2014 usneseno:

Rada městského obvodu Hrabová souhlasí se záměrem stavby autoservisu s bytovou jednotkou na pozemku parc. č. 894/2, křižovatka ulic Paskovská x Na Honech v k.a. Hrabová, který je dle Územního plánu města Ostravy situován v ploše „Bydlení individuální“, dle žádosti útvaru hlavního architekta MMO ze dne 9. 1. 2014 s podmínkou, že veškeré parkování vozidel bude na pozemcích žadatele.

Kdykoliv jedu kolem této lokality, vidím, že malá pitoreskní autíčka majitele servisu, určená zřejmě k prodeji, parkují i mimo parcelu autoservisu.

Hlavní architekt města Ostravy věděl, proč nařídil výše uvedené omezení: šlo mu zřejmě o vzhled a estetiku terénu v okolí Paskovské ulice.  Naši radní mají asi na tuto problematiku jiný názor a netrvají na respektování svého usnesení. Podle zákona o obcích má povinnost kontrolovat plnění usnesení rady kontrolní výbor. I když předseda tohoto výboru bydlí nedaleko, nějak mu to ušlo.

Jistě, že nejde o záležitost, na které stojí a leží Hrabová. Ale, jak se říká, „ďábel je schován v maličkostech“.

            10. 6.  2015    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum