Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 10.11.2017: Rentabilita bytového fondu

10.11.2017: Rentabilita bytového fondu

Rentabilita bytového fondu Hrabové

Rentabilita je ukazatel, podle kterého lze hodnotit, zda hospodaření je ziskové nebo ztrátové. V případě obecních bytů je optimální, aby výsledkem nebyl ani zisk ani ztráta.

Jaká je v této oblasti situace v Hrabové?

 Poslední  komletní údaje o hospodaření s bytovým fondem jsou k dispozici  v Závěrečném účtu  MOb Hrabová za  rok 2014. Celkové výnosy  tehdy byly 7 653 tis. Kč a náklady na opravy a provoz 8 654 tis. Kč.  Z obecní pokladny se doplácelo 1 001 tis. Kč. Při počtu 223 bytů vychází základní nájemné na jeden byt  2 554 Kč měsíčně a doplatek z obecní pokladny na jeden byt 374 Kč.  V té době obecní byty spravovala agentura CITY, která si  za správu bytů  účtovala ročně 391 tis. Kč.

Za rok 2015 jsou v Závěrečném účtu  údaje pouze za období  leden- říjen, podle kterých činila ztráta za uvedených 10 měsíců  1 010 tis. Kč.

Za rok 2016 nebyly v Závěrečném účtu o bytovém fondu údaje žádné.

V listopadovém čísle Hrabovských listů poskytla o hospodaření s bytovým za rok 2016 na stránce 17 následující  informace ing. Pavla Polášková z odboru financí a správy majetku:

Příjmy bytového fondu: 10 121 tis. Kč.

 Investiční a neinvestiční výdaje:  8. 405 tis. Kč.

 Takže dobrá zpráva!  Bytové hospodářství vykázalo v r. 2016 zisk ve výši 1 716 tis. Kč!

Ale není tomu tak. Do příjmů byly zahrnuty (buď omylem nebo záměrně) také zálohy na služby (elektřina, plyn, teplo). Na nájemném  se vybralo pouze 6. 964 tis. Kč.

Výdaje na opravy a různé další investice činily 8 405 tis. Kč. K tomu nutno příčíst náklady na správu bytů (2 úřednice), které odhaduji na 800 tis. Kč. Takže vzniká v roce 2016 ztráta ve výši asi 2.249 tis. Kč, což v přepočtu na jeden byt činí 837 Kč měsíčně.  

Doufejme, že v Závěrečném účtu za rok 2017 budou zveřejněny podrobné údaje o rentabilitě našeho bytového (a možná i nebytového) fondu. A to včetně nákladů na vybudování nových kanceláří  pro perzonál, zabývající se správou bytového a nebytového fondu.

Nedávno jsem se v Hrabovských novinách v článku Problematika Šídlovce doporučoval věnovat obecním bytům větší pozornost.  Především  posoudit další možnosti privatizace bytového fondu. Je nade vší pochybnost, že soukromý vlastník  se  dovede o svůj majetek  postarat daleko lépe, než  stát nebo obec.

 V dnešním článku bych dodal, že je nejvyšší čas řešit problematiku nájemného. Není možné, aby nájemníkům obecních bytů tak výrazným způsobem přispívali  na nájem všichni občané.  

Je pro mne nepochopitelné, že tato záležitost vůbec nezajímá naše zastupitelstvo a konkrétně její finanční výbor. Ještě že máme Hrabovské listy  s rubrikou „Hrabovské listy se ptají, úřad odpovídá“.

10. 11. 2017    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma