Navigace: Vladimír Slavík > Události v Hrabové v letech 1945 - 1954

Události v Hrabové v letech 1945 - 1954

Rok 1945

Členové NV stále schůzovali každý týden, doba to vyžadovala, bylo nutno řešit otázky  domovské příslušnosti, národní spolehlivosti řady osob a problémy kolem zásobování a náhrad válečných škod.

Porornost byla věnována i vojsku  Rudé armády,  jejich ubytování a stravování.  Vyšší v elitelství těchto  vojsk tehdy sídlilo  v Závodním hotelu ve Vítkovicích.

Důležité bylo  i  zabezpečení  žňových prací.  NV pomohl zajistit pro tyto účely 5 hl piva z ostravského pivovaru. Vlastní  žně zvládli  tehdy  ještě naši sedláci sami, bez nutnosti pozdějších „brigád“ občanů.  Průběžně probíhalo vydávání nábytku a dalších věcí z uvolněných bytů po Němcích všem potřebným  občanům.

Styčným orgánem s městem M. Ostrava byl br. Tomáš. Stále se řeší problémy Němců, jejich umístění v lágrech, propouštění  českých manželek včetně dětí.

Místní  spolek Zemědělské jednoty obdržel příděl oleje a vaseliny pro zemědělské stroje. Rozdělení mezi zemědělce bylo svěřeno  Otakaru Lýčkovi.

Zamítnuta byla žádost strážmistra Šodka na vysoké boty po Němcích. Boty byly vydány ruskému kapitánovi. Do zaměstnání na zdejší úřad byla přijata Růžena Peřinová. Kladně byla vyřízena žádost Fr. Svitka o šicí stroj po Němcích. Kumerové, ženě po Němci, bylo povoleno posílat dítě do české školy.

Br. Valter oznámil, že NTV pořádá veřejné cvičení. Vzato na vědomí. Br. Tomáš si stěžoval na nepochopení občanů stran zajištění a rozdělování bytové výbavy po Němcích. Od některých osob jest hrubě napadán.

Se členy NV se rozloučil br. Wojnar,  jelikož se z Hrabové odstěhoval. Místo něho jmenovala do národního výboru  strana nár.soc. br. Vitu.

K proplacení bylo postoupeno vyúčtování místními zemědělci 12 ks dobytka, odevzdaných Rudé armádě. Žádost Marie Černé z hostince U lípy o proplacení nájmu za pobyt ruského vojska ve výši        2 000 K byla postoupena ministerstvu národní obrany.

Podle přípisu ONV nelze měnit stanovy Pastevního družstva. Zájemci o půdu mohou přistoupit jako noví  členové.

Žádosti  Z. Baluška a Lykové o klavír byly  postoupeny příslušné sekci. Kladně byla vyřízena žádost německé příslušnice Ulrichové o povolení bydleti v Hrabové.  Bytové sekci postoupena žádost Fr. Spratkové o náhradu drobností, které pozbyla při osvobozovacích bojích.

Komunální sekce zajišťuje pomoc místních občanů při opravě demolovaného mostu přes Ostravici. Br. Lička podal zprávu  ze schůze v M. Ostravě o postupu při osídlování pohraničí. Zamítnuta žádost strážmistra Šodka o gauč a křeslo z majetku Němců.

Doposud obec nemá kronikáře. Členové NV byli vyzváni, aby zajišťovali potřebné dokumenty a fotografie pro kroniku.   Konstatován nedostatek učitelů v místní škole.  Nádobí po Němcích je skladováno pod dohledem pro potřeby místních občanů.  Dožínková slavnost dopadla dobře. Účast občanů byla veliká.

Žádost Anny Ženišičkové o udělení čsl. příslušnosti se nedoporučuje. Podporovala nacistický režim, ač byla manželkou českého občana a neuměla německy.

Správa školy oznamuje zahájení školního roku 1945- 46. Za NV vystoupí na zahájení br. Opěla a br. Firek. K doplnění učitelského sboru se zažádá o učitele Brože z Hrabůvky.

Žádost pana  Criha o náhradě za zcizené svršky a kusy nábytku během války vyřízena kladně.

Vzat byl na vědomí pohřeb Vladislava Čermáka, člena podzemní organisace „Inter“, který jako rozvědčík padl 3. 5. 1945 v boji s Němci ve Fryčovicích. Usneseno poskytnout příspěvek na převoz zesnulého. (Čermák byl ubit pažbou německým vojákem, který mu dal na krk svou jmenovku. Následkem toho byl pochován na rozkaz ruského velitele mezi Němce.) V brzké době mají být upraveny hroby 17-ti ruských vojínů, kteří padli v Hrabové. Bylo usneseno kolem hrobu Gajdošíkova dáti rám z umělého kamene na náklad NV.

Bratr Adámek podal výklad o podzemním hnutí z doby okupace a o boji  organizace „INTER“, ve kterém dva členové padli. Soudruh předseda NV se připojil k pořádání tryzny a vyzval k účasti ostatní členy NV.

15. 6. 2016   V.S.

Strana:1 2 3 4
Strana:1 2 3 4
 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma