Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 11.5. 2023: Revitalizace bytových domů na Šídlovci

11.5. 2023: Revitalizace bytových domů na Šídlovci

Revitalizace bytových domů na Šídlovci

 Paní místostarostka Ing. Květoslava Hrabovská zdůvodnila v květnových Hrabovských listech  nutnost úprav nájemného u nově přidělovaných bytů  a zmínila i problematiku revitalizace bytových domů, které jsou ve správě MOb Hrabová. Míní se tím nejen výměna dosluhujících části, jako jsou energetické rozvody, okna, dvéře, podlahy, střechy, ale i zateplení obvodových plášťů.  První „vzorová“ revitalizace byla uskutečněna v roce 2022 u bytového domu Příborská 31 s nákladem cca 4 mil. Kč.

Paní místostarostka dále uvedla, že veškeré inkasované nájemné je využito výhradně pro provoz a správu bytů a každoroční zisk použitelný na  investice je cca 3 miliony Kč. Kromě revitalizací domů je nutné provádět i další investiční akce (na příklad etážové vytápění). Za současného stavu nájemného nejsme tak schopni dlouhodobě realizovat ani jednu revitalizaci ročně.

Celkový počet bytových domů, které vyžadují revitalizaci,  je 30.  Budeme-li revitalizovat  ročně pouze  jeden bytový dům, tak na ten poslední dojde řada až  po roce 2060.  Do té doby určitě  nevydrží, vždyť byly postaveny v letech  1939-1940.

Jaké je řešení tohoto problému? Jediné. Nájemné je nutno průběžně přizpůsobovat ceně nájemného v okolních městských částech, na modernizaci bytového fondu je musí podílet i rozpočet městského obvodu tak, aby bylo možno ročně modernizovat alespoň 3 bytové domy. Jen za těchto podmínek lze proces modernizace urychlit.

Který radní MOb Hrabová má tuto problematiku ve své gesci? Pravděpodobně Ing. Tomáš Gajec.

Dodatek: Po napsání tohoto článku jsem si vzpomněl na rekonstrukci  bytových domů v Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Proběhla v letech  2001-2017 s náklady přesahující částku  400 mil. Kč. šlo o domy, postavené v letech 1927-1928.  Jak asi řešili financování této akce naši sousedé?

11. 5. 2023     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma