Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 13.9. 2023: Několik poznámek k činnosti bytové komise

13.9. 2023: Několik poznámek k činnosti bytové komise

Několik poznámek k činnosti bytové komise

Hrabová má několik zvláštností, mimo jiné i vysoký počet obecních bytů. Je s tím spojeno mnoho starostí. Nájemné musí uhradit jednak náklady na běžnou údržbu bytů, jednak by z něho měl vznikat i fond na budoucí generální opravy. Bytová komise musí tyto záležitosti průběžně sledovat a předcházet případným nesrovnalostem.  Řešení těchto záležitostí je obzvlášť složité v době poklesu reálných mezd při současném enormním růstu cen energií. Zanedbatelný není ani růst nákladů na opravy a údržbu bytového fondu.

 Za významné považuji zasedání bytové komise, konané dne 28. 11. 2022. Byl na něm projednán a schválen plán činnosti komise pro další období. Podíleli se na něm členové nynější bytové komise (Květoslava Hrabovská, Martin Krejčíček, Jan Šumbera, Jana Václavíková a Jana Vášová).

 Tento velmi dobře promyšlený plán má celkem 6 bodů:  1) Posuzování cen nájemného. Do 5/2023  budou zrevidovány ceny nájemného, bude zpracován návrh zvýšení nájemného s platnosti od 1. 7. 2023. Bude stanovena cena nájemného bytů v revitalizovaných domech.  2) Posuzování pořadníku na přidělování bytů. V intervalech cca půl roku bude komise posuzovat plnění sestavení pořadníku. 3) Opravy, rekonstrukce a modernizace bytového fondu. Při realizaci významnějších oprav domů a bytů či rekonstrukcí volných bytů se bude BK účastnit prohlídky domů či bytů a spolu s bytovým technikem dohodne nutný rozsah oprav či rekonstrukcí.   4) Plánování oprav bytového fondu. Na základě zmapování stavu bytového fondu bude BK spolupracovat s bytovým odborem na každoročním sestavování plánovaných výdajů na opravy. 5) pronájem nebytových prostor. BK bude ve spolupráci s finančním výborem posuzovat a upravovat ceny pronájmu nebytových prostor.  6) Revize stávajících zásad pro pronajímání bytu. Například v oblasti rozšíření okruhu bytů, pronajímaných obálkovou metodou.

Neumím si představit, že by se realizace tohoto plánu obešla bez pravidelných schůzek bytové komise. Ale schůzky se nekonají.  Bytová komise se letos sešla pouze v lednu a v únoru. Nikdo neví, zdali plán činnosti komise je plněn, nebo zůstal pouze na papíře. A navíc se přestaly provádět větší  opravy bytů. Soudím tak podle údajů v Registru smluv. Poslední oprava (byt č. 2, Šídlovecká 32) se uskutečnila v červnu 2023. Nekonají se ani rozsáhlejší opravy celých bytových domů. Poslední se uskutečnila v roce 2022 (bytový dům Příborská 31).

Tato pasivita bytové komise se prozatím neprojednávala v RMOb, není o tom žádné usnesení. Očekával jsem kritiku tohoto stavu ze strany opozičních zastupitelů, ale prozatím se tak nestalo.

13. 9. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma