Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 14.1.2021: Startovací bydlení

14.1.2021: Startovací bydlení

Startovací bydlení

Je určeno mladým lidem a existuje již dlouho. Jsou to malometrážní byty v majetku obce, pronajímané  za zvýhodněné nájemné, a to zpravidla na dobu do 3- 5 let. Podmínek je několik, důležitý je věk. Věková hranice bývá 18 až 30 let. Preferují se manželé, rodiče s dětmi, lidé s nižšími příjmy. Na byty se sestavuje pořadník nebo se jejich pronájem řeší  losování.  Podmínkou je trvalé bydliště v obci, bezúhonnost a nulové zadlužení vzhledem k obci. Také se vyžaduje doklad, že zájemce o startovací byt nevlastní žádnou nemovitost, určenou k bydlení.

Startovací bydlení nabízí  mladým lidem rychlé řešení jak bydlet, a zároveň šetřit na vlastní bydlení, což v případě nutnosti hradit tržní nájem je téměř nemožné.

Je zvláštní, že v Hrabové nebyl doposud učiněn pokus o realizaci této podpory místním mladým občanům. Možná, že finanční situace  zdejšího obyvatelstva je tak dobrá, že by o startovací byty nebyl zájem, možná jsou důvody tohoto stavu jiné. Třeba nezájem samosprávy o bytovou situaci mladých.

Přitom máme reálné možnosti tento druh bydlení realizovat. Ve správě MOb Hrabová je enormní počet  nájemných  bytů, konkrétně 221. Jsou mezi nimi i ty menší. Průběžně se byty uvolňují a opět obsazují novými nájemníky.

Bylo by tedy možné vyčlenit potřebný počet bytů (například 10) a po jejich uvolnění je zařadit do skupiny bytů startovacích. 

K napsání tohoto článku mě přiměly výsledky nedávné ankety, ve které se řešilo využití prostor současných školek na Šídlovci po jejich  eventuálním zrušení. Vyskytly se i hlasy pro zřízení startovacích bytů.

 Je nereálné  stavět nové byty, když máme tak rozsáhlý bytový fond! Ale je reálné  vyčlenit pro tyto účely byty již existující.

14.1.2021         V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma