Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 14.9. 2023: Startovací byty

14.9. 2023: Startovací byty

Startovací byty

Čas od času vzniká požadavek na startovací byty i v Hrabové. Naposled od zastupitele pana Jiřího Dolejšky v posledních Hrabovských listech. V rozhovoru s šéfredaktorkou HL prohlásil:

 „Bohužel nejsem spokojen s novou bytovou politikou, kterou současní radní nastavili. Zvyšování nájmů v obecních bytech je za mě opravdu tak razantní, že si za těchto podmínek nebude moct spousta lidí bydlení v Hrabové dovolit.  Dle mého názoru by měly obecní byty plnit funkci jakýchsi startovacích bytů, které mají sloužit mladým rodinám, aby byly schopné důstojného bydlení, i když se teprve začínají uplatňovat na trhu práce. To již však nebude možné“.

Představy o funkci obecních bytů jsou různé. Můj názor  je následující: Měly by sloužit především jako nájemné bydlení pro potřeby obce, konkrétně pro zaměstnance v oboru školství, zdravotnictví, kultury, dopravy, pro policisty a  ostatní  zaměstnance veřejné správy.  Určitý počet pak jako sociální byty pro místní občany, kteří si neumí zajistit bydlení běžnými postupy.

Co to vlastně jsou „startovací byty“? Běžná představa je následující: Mladé rodiny jsou bez finančních prostředků, nemají možnost si zajistit vlastní nebo tržní nájemné bydlení, a spoléhají na pomoc obce.

 Ale skutečnost je naprosto jiná!  Současná mladá  generace příliš nespěchá se založením rodiny, snaží se získat vzdělání, často i v zahraničí. Pokud jde o rodinné bydlení, tak preferuje vlastní, nejlépe v rodinném domě na periférii větších měst. Do bydliště svých rodičů se vrací jen výjimečně.

Bohužel, v Hrabové neexistují podklady o počtech mladých občanů, kteří by měli zájem o startovací byty. Jako znalec místních poměrů odhaduji jejich počty na „nižší desítky“. A zde vzniká otázka:  Mají se tyto byty vyčlenit z již existujícího obecního bytového fondu nebo se postaví jako nové? Ani jedna z těchto alternativ nemá jednoduché řešení.

Vracím se ale k panu Dolejškovi. Ve volebním období 2018 – 2022 byl členem RMOb, kde měl ve své gesci i problematiku bydlení. Proč tehdy neučinil žádné kroky k realizaci nyní jim požadovaných startovacích bytů?  Na tuto otázku čekám odpověď od pana Dolejšky, rád ji zveřejním v Hrabovských novinách.

14. 9. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma