Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 15.5.2021: Pořadník na obecní byty

15.5.2021: Pořadník na obecní byty

Pořadník na obecní byty v Hrabové

Obrátila se na mne vzdálená příbuzná s dotazem, jestli jsou v  Hrabové stále obecní byty. Bydlela kdysi s rodiči  v „Kuchyňkové kolonii“ na Šídlovci, a teď by ráda dožila v místech, kde prožila své mládí.

Našel jsem na webových stránkách MOb rubriku „Informace“ a  podrubriku „Byty“ a pročetl „Zásady pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Hrabová“.   Tyto pravidla pro pronájem bytů jsou zároveň usnesením rady  městského obvodu Hrabová č. 37/877 ze dne 5.5.2020.

Po jejich přečtení jsem zjistil, že se každoročně sestavuje bytový pořadník, a to podle bodového systému,  který preferuje občany s trvalým pobytem v Hrabové. Důležitý pro bodový zisk je i  počet dětí ve vlastní péči.  Bodově se hodnotí i doba trvání žádosti, a to jedním bodem za každý rok.

Pořadník je aktualizován vždy k 1. 1. daného roku a podléhá schválení RMOb.  Bytové oddělení OFSM pak zveřejní prvních 30 žadatelů z pořadníku s následujícími údaji: a) jméno a příjmení žadatele, b) datum podání žádosti, c) výsledný počet bodů.

Na základě těchto informací jsem se snažil zjistit stav  aktuálního bytového pořadníku, který platí  od 1. 1. 2021.

Nejprve jsem  do vyhledávače na webových stránkách zadal heslo „Bytový pořadník“.  Získal jsem 10 různých informací, ale o bytovém pořadníku žádnou. Také jsem  o bytovém pořadníku  nenašel  nic v usneseních RMOb. Bytový pořadník není zveřejněn ani v podrubrice „Byty“ na webových stránkách MOb Hrabová.

Napadlo mě, že pořadník by mohl být součástí zápisů bytové komise. Ale ani tam jsem hledané údaje nenašel.

Takže na dotaz mé příbuzné mohu poskytnout pouze informaci o bodovém systému při tvorbě pořadníku. To hlavní, kolik je v současné době v Hrabové žadatelů o obecní byty a jaká je jejich bodová situace,  jsem nezjistil.

Po zveřejnění tohoto mého článku očekávám následující reakci z naší radnice: tak proč jste nezatelefonoval na odbor financí a správy majetku?  Tam by vám  bytový pořadník přečetli do telefonu. Ano mohl jsem. Ale k čemu pak máme webové stránky? Pan Patrik Weiss má jistě s bytovým fondem plné ruce práce a nemá čas na zbytečné telefonování.

Nejenom v tomto případě si v souvislosti s těmito webovými stránkami  kladu následující otázky: Kdo zodpovídá za jejich obsah? Proč se v nich vyskytují tyto a různé další chyby? Proč nemá  webové stránky „pod dohledem“ nikdo z radních?

Ať se to někomu líbí nebo nelíbí, webové stránky jsou vizitkou obce. Ty naše nejsou nic moc.

15. 5. 2021        V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma