Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 17.5. 2023: Diskuse o nájemném a revitalizacích bytových domů

17.5. 2023: Diskuse o nájemném a revitalizacích bytových domů

Diskuse o nájemném a revitalizacích bytových domů

Článek  paní místostarostky Ing. Hrabovské v květnových Hrabovských listech o nájemném v obecních bytech a o revitalizacích bytových domů  vyvolal diskusi na facebooku skupiny Hrabová. Diskutuje se mimo jiné i o plánované výši nákladů na tyto revitalizace, které jsou u jednoho domu  cca 5 mil. Kč.

Místostarosta Ing. Orkáč v diskuzi zmínil, že pro zateplení bytového domu na Příborské ulici č. 31 získal nový starosta Milan Slíva ještě v roce 2022 dotaci 1 mil. Kč.

Pan starosta k tomu poznamenal, že dotace mohla být vyšší, „ale to bychom nesměli být součástí města.  Pohlíží se na nás jako na jeden celek, všechny obvody vystupují pod jedním IČO a dotace pro tyto účely získáváme v režimu de minimis, kdy je stanoven strop a jsme spoluhodnoceni s investicemi velkých obvodů, jako je Poruba nebo Jih. Takže dotace byla z tohoto titulu pro nás rapidně zkrácena.

Co tím pan starosta naznačuje? Že by pro Hrabovou byla lepší samostatnost? Vždyť to je zcela absurdní nápad.

Detaily investičních dotací, kterými přispívá město do rozpočtů městských obvodů, jsou uvedeny  na webových stránkách města - viz rozpočty SMO, příloha č. 10.

Pro rok 2022 obdržel městský obvod Moravská Ostrava + Přívoz dotaci na regeneraci sídliště Fifejdy 2,654 mil. Kč, na regeneraci sídliště Šalomouna 10 mil. Kč. Městský obvod Slezská Ostrava obdržel na regeneraci sídliště  Mírová Osada + Muglinov dotaci 13,215 mil. Kč. Městský obvod Ostrava Jih obdržel  na revitalizaci předprostoru Kotva dotaci 11,351 mil. Kč. Městský obvod Poruba obdržel  na revitalizaci prostranství u střediska Koruna 10 mil. Kč, na revitalizaci vnitrobloku na nám. Jana Nerudy 12,85 mil. Kč, na revitalizaci veřejných prostor nám. Družby 12,8 mil. Kč.

Pro rok 2023 obdržel městský obvod Ostrava-Jih 20 mil. Kč na regeneraci sídliště Hrabůvka – prostor před poliklinikou. Městský obvod Poruba obdržel dotaci  16,64 mil. Kč. na zateplení budov a přístavbu Waldorfská ZŠ a SŠ.  Na revitalizaci vnitrobloku -  náměstí Jana Nerudy obdržel 6,8 mil. Kč.

Sleduji velmi pečlivě zápisy ze zasedání zastupitelstva MOb Hrabová, usnesení z jednání finančního výboru, usnesení z jednání RMOb. O podané žádosti  na dotaci pro revitalizaci sídliště Šídlovec v období 2018 – 2022  jsem nenašel žádnou zmínku.

 Doufejme, že o tyto dotace bude zažádáno novým vedením obce  při tvorbě rozpočtu na rok 2024.

17. 5. 2023   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma