Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 19.6.2020:Problematika bytového fondu Hrabové

19.6.2020:Problematika bytového fondu Hrabové

Problematika bytového fondu Hrabové

Na posledním  zastupitelstvu města Ostravy se  mimo jiné projednávala i žádost MOb Mariánské Hory a Hulváky  na bankovní půjčku ve výši 100 mil. Kč, a to na opravy a modernizaci  tamního bytového fondu.

Jak známo, tyto žádosti městských obvodů musí schválit zastupitelstvo města.  Primátor Macura  ještě před zahájením  následné  diskuse prohlásil, že je pro.

Pak starosta tohoto městského obvodu P. Hojdus podrobně vysvětlil důvody půjčky. Bytový fond je zanedbaný, mnohé domy potřebují generální opravy. Úvěr bude splácen z nájemného.  Toto bylo doposud neúměrně nízké, nyní se bude  postupně zvyšovat. Mimo to se počítá i s dotacemi, především z  programu IROT – snižování energetické náročnosti bytů.

Zazněly i námitky z řad zastupitelů i občanů. Nakonec  byla  tato žádost o půjčku  většinou hlasů městských zastupitelů schválena.

Proč se o této záležitosti zmiňuji? I náš bytový fond (221 bytů) je zastaralý a vyžaduje modernizaci.

Opavy a modernizace bytů  jsou  dokonce i ve volebním programu naší nejúspěšnější politické strany- ODS. Ale skutek utekl. Svědčí o tom i diskuse na květnovém zasedání zastupitelstva.

Občanka Tomisová nesouhlasí se zvyšováním nájemného. Namítá, že se mohly čerpat dotace, ale nečerpaly. Starosta vysvětluje, že se nečerpalo, protože není  koncepce bytového fondu, ta se teprve chystá. Občan Richter se dotázal, kdy bude koncepce hotová. Odpověděl radní Dolejška, že v 9-10 měsíci 2020.

Každého napadne, proč nastalo při plnění uvedeného bodu volebního programu ODS  tak velké zpoždění.  Přitom jde o velmi závažný problém, který  přímo nebo nepřímo ovlivní bytové a finanční poměry mnoha zdejších rodin.

Předpokládám, že pan radní  Dolejška ví, že  to nebude jednoduchá práce.  Musí se provést vyhodnocení technického stavu  35 bytových domů a stanovit  technické nároky na opravy vnitřních rozvodů, zateplení plášťů, opravy střech atd. To vše pak  ocenit i finančně a vypracovat časový harmonogram realizace oprav.

Nedílnou součástí této koncepce by měla být i úvaha o možnostech privatizace části bytových jednotek současným nájemníkům.

Jedním z výstupů této  koncepční činnosti by mělo být i rozhodnutí, zdali program oprav a modernizace bude možno financovat průběžně z nájmů nebo bude nutné  si půjčit.

Jsem velice zvědav, jak se s tímto velice náročným  úkolem pan radní Dolejška „popasuje“. Doposud toho v Radě a v Zastupitelstvu moc nepředvedl.

19.6.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma