Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 19.9.2017: Naše bytová komise

19.9.2017: Naše bytová komise

 

Naše bytová komise.

V Hrabové máme v rámci ostravských městských obvodů snad  největší počet obecních bytů v přepočtu na počet obyvatel.  Jsou s tím spojeny různé problémy, především v ekonomické oblasti. Náš bytový fond  má svá „nejlepší léta“ již dávno za sebou a jeho modernizace vyžaduje velké investice. Proto je také v posledních letech jeho finanční bilance záporná, příjmy z nájmu jsou nižší jak výdaje na opravy. Bytový fond musí být dotován z obecní pokladny. Řečeno na rovinu většina  občanů Hrabové dotuje  bydlení nájemníků  v obecních bytech. Přitom určitě to nejsou (až na výjimky) „sociální případy“.

Řešení této situace není jednoduché, radní na to nestačí, a proto si utvořili jako poradní orgán bytovou komisi. Její obsazení je velmi kvalitní, předsedou je zkušený zastupitel Milan Okráč , členem je i zastupitel Jan Šumbera a čtyři další občané.

Aby měli občané informace o činnosti komisí, vymohli si před časem, aby zápisy z jejich jednání  byly zveřejňovány na webových stránkách Hrabové.

Činí tak všechny komise s výjimkou komise povodňové a  bytové.  U komise povodňové je to pochopitelné, více jak povodně nás trápí sucho, takže tato komise nemá důvod  zasedat.  Ale  komise bytová?  T aby zasedat měla.  Zápis z posledního zasedání je  je z 19.9.2016. Od té doby celý rok  nic. Občané neví, zdali se vůbec schází a co na svých schůzkách řeší.

Přitom je určitě mnoho důležitých témat k řešení!  Mimo již uvedenou záležitost s výši nájmů je to problematika sociálních bytů, bytů pro začínající rodiny (tzv.  startovací byty), další  možnosti privatizace některých obecních bytů  a také  možná i problematika nebytového fondu.

Podle všeho se bytová komise omezuje pouze na sestavování bytového pořadníku, a to je vše. Svůj podíl na takto zredukované činnosti má i Rada, která pravděpodobně této komisi neukládá žádné další úkoly. Pokud je tomu tak, je to škoda, protože se  nevyužívá duševního potenciálu šesti občanů, kteří by mohli obci  pomoci při řešení  různých problémů, spojených s bytovým a nebytovým fondem.

Naštěstí se neúprosně blíží další  komunální volby a snad v novém volebním období  bude nová bytová komise aktivnější.

19. 9. 2017   V.S.

  

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma