Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 21.6. 2022: Sociální byty v Hrabové

21.6. 2022: Sociální byty v Hrabové

Sociální byty v Hrabové

V červnových Hrabovských listech je zpráva, že se plánuje přestavba bývalého objektu MŠ na Příborské ulici na sociální byty.  Školka zde  ukončila svou činnost v loňském roce  a objekt je nyní  dočasně  využíván hrabovskými skauty jako klubovna.

Z různých zdrojů jsem o sociálním bydlení získal následující informace:

Sociální bydlení je určeno především pro osoby bez střechy  (osoby přežívající venku nebo v noclehárně), bez domova (osoby žijící v ubytovnách, azylových domech,  zdravotnických zařízeních), v nejistém bydlení (u příbuzných nebo přátel) a v nevyhovujícím bydlení (v provizorních obydlích nebo v přelidněných bytech).

 Pro rozšíření počtu sociálních bytů existuje program, vyhlášený ministerstvem práce a sociálních věcí s názvem „Podporované byty“. Legislativním základem je nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o použití Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů.

V našem městě jsou žádosti o pronájem sociálních bytů soustředěny na Magistrátu města Ostravy. Pokud žadatel vyhoví stanoveným podmínkám, je  žádost zaslána k realizaci na městský obvod, kde má žadatel trvalé bydliště,  resp. na městský obvod, který disponuje volným sociálním bytem. Uzavření nájemní  smlouvy pak  schvaluje rada příslušného  městského obvodu.

Městský obvod Hrabová má nyní pro sociální bydlení  vyčleněny tři byty.  Pokud se podaří získat finanční dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení,  zvýší se jejich počet, po rekonstrukci školky,  o dalších šest.

Komentář HN:  Toto rozhodnutí  samosprávných orgánů MOb Hrabová zasluhuje uznání.  Bytovou nouzi, způsobenou  nepříznivou  sociální situací, trpí významná část našich spoluobčanů.  Tento problém  je nutno řešit, a to účinnými opatřeními.  Mezi ně patří i výstavba dalších sociálních bytů.  Sídliště Šídlovec je pro sociální byty ideální. Je zde potřebné zázemí ( blízkost ZŠ, blízkost zastávky MHD, ambulance lékařů pro děti i dospělé atd.) a nájemci sociálních bytů zde mají možnosti žádoucí socializace.

21. 6. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma