Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 23.11.2017: Rentabilita bytového fondu v roce 2016

23.11.2017: Rentabilita bytového fondu v roce 2016

Rentabilia  bytového fondu v roce 2016

Musím se mým čtenářům omluvit za nepřesnosti, které jsem uvedl ve svém článku z 10.11. 2017, ve kterém jsem neúmyslně zkreslil bilanci našeho bytového fondu v roce 2016. Nedostatečně jsem prostudoval výdajovou stránku této bilance a dospěl k závěru, že v bytovém fondu vznikla ztráta ve výši 2.249 tis. Kč. Po následujících konzultacích s vedoucí finančního odboru  MOb Hrabová vypadá skutečná bilance takto:

Příjmová část bilance:

Na nájemném se v roce 2016 vybralo:  6.964 tis. Kč.

Na zálohách (elektřina, plyn, teplo atd.) se vybralo: 3.157 tis. Kč.

Celkem se od nájemníků vybralo: 10.121 tis. Kč.

Výdajová část bilance:

Platby dodavatelům za elektřinu, plyn, teplo  atd. cca 3.157 tis. Kč.

Výdaje na investice a opravy bytového fondu:  5.248 tis. Kč.

Celkové výdaje na bytový fond: 8.405 tis. Kč.

Vznikl tak v roce 2016 zisk ve výši 1.716 tis. Kč. Do této bilance však nejsou započteny náklady na správu bytového fondu. Této činnosti se věnují nyní dvě úřednice a s tím spojené náklady činí asi 800 tis.Kč.

Takže celkový výsledek  za rok 2016 byl plusový ve výši cca 916 tis. Kč.

Pokud tento údaj nikdo nezpochybní, pak výše nynějšího nájemného  v obecních bytech je stanovena optimálně a není žádný důvod ke změnám. Doufejme, že tak tomu bude i v následujících letech.

Ještě jednou se omlouvám za nepřesnosti v mém článku v Hrabovských novinách ze dne 10.11.2017.

23. 11. 2017   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma