Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 25.11. 2023: Péče řádného hospodáře

25.11. 2023: Péče řádného hospodáře

Péče řádného hospodáře

Tuto povinnost mají zastupitelé obcí ve vztahu k obecnímu majetku. Podle mého názoru se tak neděje u nás v případě bývalé školky na Příborské ulici. Její provoz skončil v červnu 2021 a je již více jak dva roky opuštěna. Vlastně ne zcela: její první patro využívají od února 2022 ke svým schůzkám skauti. Budovu je však nutno v zimních měsících vytápět, a to je poměrně drahá záležitost. Konkrétně od 2.9. 2022 do 1.9. 2023 bylo v bývalé školce spotřebováno plynu za 68 tis. Kč.

O tom, že školka na Příborské ulici skončí svou činnost, se rozhodlo již v lednu 2018.  Nebylo však vyvinuto žádné úsilí, aby objekt byl využit v budoucnu ke stejným nebo podobným účelům, třeba jako soukromá školka nebo jako soukromá škola (taneční, hudební, výtvarná a pod). Nebylo o tom jednáno ani s realitními kancelářemi ani se Sdružením soukromých škol. Toto řešení by bylo logické i proto, že ve správě MOb Hrabová je enormní počet nájemních bytů, a to 220. Přesto se budou stavět další, a to v době, která tomu příliš nepřeje, náklady budou vysoké a jejich návratnost je v nedohlednu.

Konečné rozhodnutí o přestavbě této školky na 4 byty bylo učiněno až v prosinci 2021, kdy byla objednána projektová dokumentace na přestavbu tohoto objektu s termínem dodání  PD včetně stavebního povolení v červnu 2022. Za dokumentaci bylo zaplaceno 145 tis. Kč. Tehdy v Hrabové vládla koalice zastupitelů ODS, Ostravak+Změna, KDU-ČSL a ČSSD.  SNK Hrabované byli v opozici.

 Pak se nedělo dlouho nic, údajně se na tuto přestavbu vyřizovala dotace, ale neúspěšně. Až dne 6. 9. 2023 na zasedání rady bylo schváleno následující usnesení: „RMOb schvaluje investiční záměr s názvem Rekonstrukce bývalé MŠ na ul. Příborská 28, Ostrava Hrabová.  Předmětem investičního záměru je pořízení nájemních bytů v rámci programu Nájemní bydlení formou dotace a úvěru dle podmínek nařízení vlády č. 107/2023 Sb. Celková částka způsobilých výdajů činí 13.804.338 Kč. Podpora SFPI bude činit max. 3.451.084,60 Kč dotace a 6.902.169,21 Kč výši úvěru. Vlastní zdroje činí 3.503.741,40 Kč z rozpočtu MOb. Částky jsou uváděny včetně DPH.“

Dodnes nebyla zveřejněna žádná zpráva o dalším osudu tohoto záměru.  Bude poskytnuta ze Státního fondu podpory investic dotace 3,5 mil. Kč nebo nebude? Kdy se předpokládá zahájení stavebních prací? Kdy se budou do nových bytů stěhovat nájemníci? Budou to byty sociální, startovací nebo byty s tržním nájemným?

O budově Příborská 28 se psalo i v Hrabovských listech, a to v únoru 2022. Na otázku, kdy se budou do nových bytů stěhovat nájemníci, odpověděl Ing. Socha, že podle jeho odhadu v prvním čtvrtletí 2024.

V čem spatřuji v této záležitosti nedostatečnou péči řádného hospodáře?  První chyba byla v rozhodnutí o přestavbě školky na byty. Druhá chyba byl v dlouhém  otálení při realizaci konkrétních kroků k uskutečněn této přestavby.  O stavbě nové mateřské školy u radnice se rozhodlo v lednu 2018, a až v prosinci 2021 bylo rozhodnuto o přestavbě MŠ na Příborské ulici. Proč toto rozhodování trvalo cca 3 roky?  Třetí chyba byla v záměru spolufinancovat tuto rekonstrukci s použitím dotace. Stále se tohoto cíle nepodařilo dosáhnout, a to v době, kdy ceny stavebních prací vlivem inflace významně rostou. Proč se nestavělo za vlastní peníze již v roce 2021 nebo 2022? Kdyby se tak stalo v roce 2021, mohlo se v těch čtyřech bytech již několik měsíců bydlet, a každý měsíc by na nájmu bytový fond získal   4x 6 tisíc Kč, a možná i více.

25. 11. 2023      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma