Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 25.2.2019: Zápis z jednání bytové komise

25.2.2019: Zápis z jednání bytové komise

Zápis z jednání bytové komise

Na webových stránkách Hrabové jsem si přečetl zápis z jednání bytové komise  ze  dne 21. 1. 2019 a nemohu si odpustit následující komentář.¨

Náš bytový fond je výjimečný nejenom počtem bytů (cca 240), ale i svým stářím (cca 80 let) a s tím souvisejícími  finnčními nároky na opravy a modernizaci.

Složení nynější bytové komise  (Květoslava Hrabovská, Jan Šumbera, Roman Šimůnek) je pro mne zárukou, že konečně po mnoha letech  se problematiku  našeho bytového fondu  budou zabývat občané s potřebnými  znalostmi a zkušenostmi. Dříve tomu  tak nebylo. V předcházejícím volebním období se tato komise sešla pouze  2 x, naposled 19. 9. 2016.

Důkazem toho, jak zodpovědně chápe své úkoly nová bytová komise,  jsou i projednávané body na prvém zasedání.

Tedy problematika  výše nájemného, podmínky pronájmu, možnosti  další privatizace bytů, problematika sociálního bydlení a plánování oprav bytového fondu. Byly zmíněny i podmínky pronájmu nebytových prostor.

Předpokládám, že pozornost bude věnována více jak dříve možnostem  další privatizace obecních bytů. Vždyť převod  do soukromého vlastnictví nájemníků, uskutečněný v dřívějších letech  na Šídlovci, byl velmi úspěšný. Tak proč v tom nepokračovat. Především by byla nutná anketa,  ze které by vyplynul zájem  současných nájemců o případnou privatizaci. Ale nebudu radit  členům bytové komise, jsou v tomto oboru zcela kompetentní.

Já,  jako  občan vesnické části  Hrabové mám ve vztahu k bytovému fondu následující požadavek. V žádném případě by na něj  neměla doplácet obecní pokladna. Na místě by nebyl ani zisk.  Doufám, že stejný názor má i bytová komise.

Zdá se, že činnost  bytové  komise bude v tomto funkčním období pozorně sledována, a to nejen obyvateli Šídlovce. Takže uvidíme, jak své náročné úkoly zvládne.

5. 2. 2019    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma