Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 25.6.2019: Problematika bytového hospodářství

25.6.2019: Problematika bytového hospodářství

Problematika bytového hospodářství.

Městský obvod Hrabová má ve své správě extrémně vysoký počet bytů, a to cca 220.  Administrativě, související se správou bytů,  se  se musí věnovat dvě úřednice.

 Údržba a opravy  těchto bytových domů jsou stále náročnější. Vždyť  byly postaveny před sedmdesáti lety a „zub času“ je neúprosný.  Nezbytná je i jejich modernizace, především zlepšení tepelné izolace obvodových stěn.

To vše   si uvědomují i členové nynější bytové komise. Svědčí o tom  obsah zápisu z posledního zasedání  BK ze dne 26. 4. 2019.

Na tomto zasedání byly projednány následující body:   Výše současného nájemného, zásady pro pronájem bytů, zásady pro tvorbu bytového  pořadníku  a problematické využívání některých  obecních bytů.

Pokud jde o   výši  nájmu, je podle názoru členů BK současný stav neudržitelný. Přinejmenším je  nezbytné do nájemného promítnout rostoucí náklady na běžnou  údržbu a také náklady, spojené s  modernizací.

Úpravu vyžadují i zásady pro tvorbu bytového pořadníku. Nelze poskytovat plošně nízké nájemné všem.  Musí se oddělit sociální byty od těch, kde bude nájemné určováno podle tržních kritérií.

Bytová komise je pouze poradním orgánem.  Poslední slovo v těchto záležitostech má  Rada a  Zastupitelstvo.  Pokud vůbec  si  tyto orgány „najdou čas“ se  těmito problémy  zabývat.

Překvapila mě  oficiální  informace o  hospodaření s bytovým a nebytovým fondem,  zveřejněná v Závěrečném účtu  MOb Hrabová za rok 2018:

Výnosy celkem:                      7, 511. 077 Kč

Náklady celkem:                    4, 205. 468  Kč

Hospodářský výsledek:      +3, 305. 609 Kč

Podle těchto čísel  si naše bytové hospodářství vede velmi úspěšně.   Myslím, že tyto údaje by si zasloužily  podrobnější  vysvětlení. Třeba v příštích Hrabovských listech.

25. 6. 2019    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma