Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 26.6.2018: Komentář k dopisu M. Orkáče (1)

26.6.2018: Komentář k dopisu M. Orkáče (1)

Komentář k dopisu M. Orkáče  ve věci bytů MOb Hrabová (1)

Pan Orkáč píše: Nejprve je třeba si uvědomit, že ÚMOb  nevlastní žádné byty, ale má je pouze ve správě. Před privatizaci či dražbou bytů se vždy musel vyjádřit skutečný vlastník bytů, který je do správy našeho obvodu svěřil.

Komentář HN:  Doposud jsem si myslel, že obecní byty na Šídlovci spravuje  MOb Hrabová a ne ÚMOb . „Úřad“  podle zákona o obcích je tvořen  starostou, místostarostou, tajemníkem  a úředníky a není v oblasti samostatné působnosti obce  právním subjektem.   Ale pan Orkáč jako dlouholetý zastupitel a předseda bytové komise to ví asi lépe.

   Vztahy mezi městem a obvody ve věci majetku jsou  upraveny ve Statutu města Ostravy (viz  OZV č. 14/2013). Pravomoci městských obvodů ve věci prodeje bytů jsou upraveny   v článku 7 a jsou dostatečně velké.  Doporučuji panu Orkáči  si uvedený Statut důkladně  prostudovat.

Pan Orkáč dále píše: Privatizace jako taková v našem městském obvodu byla ukončena. Jednak z rozhodnutí skutečného vlastníka bytů, který stanovil  počty bytů, jednak na základě rozhodnutí ZMOb  Hrabové.

Komentář HN: To je pro mne zcela nová zpráva! Chybí pouze maličkost, a sice citace konkrétních   usnesení jak zastupitelstva města Ostravy  tak zastupitelstva městského obvodu Hrabová. Velice rád bych si tyto dokumenty  prostudoval. Pane Orkáči, jste na tahu.

Dále se v dopise uvádí: Upozorňuji Vás, že divoká privatizace proběhla až po roce 1991 a výše stanovené ceny byla důkladně prověřována nadřízeným orgánem, trestní oznámení podáno nebylo.

Komentář HN: pisatel má asi na mysli prodej 43 bytů těsně po vzniku městského obvodu. Podrobnosti  této „tajemné“privatizace byly popsány v tehdejším tisku takto (viz článek v ostravských novinách  Den 10.1.1997): „Třiačtyřicet bytů tu našlo svého  majitele už před pěti lety. Stalo se tak za okolností, které si troufáme označit jako tajemné. O takové možnosti se totiž dozvěděli  jen „vyvolení“. V naprosté většině významnější hospodářští a straničtí pracovníci z někdejších Vítkovických železáren“.

 Tento velmi obsáhlý a velmi kritický článek o tehdy  probíhající privatizaci bytů napsal novinář a pozdější dlouholetý kronikář Hrabové Jaroslav Michalkovič.   Proč má  pan Orkáč potřebu obhajovat  tuto „ divokou privatizaci“, to netuším.

V dalším  odstavci pan Orkáč píše:  Byty stávajícím nájemníkům v rámci privatizace, s ohledem na údajně špatný stav,  byly prodávány za nezvykle nízkou kupní cenu.  Následně  však tytéž byty „ve stejně špatném stavu“ byly obratem prodávány novými vlastníky za ceny o 50 a více procent vyšší.

Komentář HN: Tak závažné tvrzení by měl pisatel  doložit faktickými údaji. Tedy alespoň počtem uvedených případů „obratem prodaných bytů“.  Kde by asi tito hrabovští  „spekulanti“  v tehdejší bytové krizi odešli bydlet? Jako pamětník si nevzpomínám ani na jeden případ. Vůbec nechápu důvody, proč pan Orkáč se tímto způsobem snaží znevážit tehdejší samosprávu Hrabové.  Že by takto  „razantně“ zahájil letošní volební kampaň?  Všechno  je možné.

Další komentáře k dopisu pana Orkáče napíši v příštích dnech.

26.6.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma