Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 28.2. 2024: Revitalizace bytových domů

28.2. 2024: Revitalizace bytových domů

Revitalizace bytových domů

Slovo „revitalizace“ pochází z latiny, a znamená obnovení. V našem případě obnova nebo oprava některých stavebních částí bytových domů ve správě MOb Hrabová, které již jsou na konci své životnosti. Zároveň s revitalizací se provádí modernizace, především zateplení obvodových stěn a výměna nevyhovujících plastových oken.

Starší, západní  část Šídlovce, vznikla  ve dvou etapách.  V letech 1939 – 1942 bylo postaveno 34 bytových domů, v letech 1957 – 1959 bylo vestavěno mezi ty stávající dalších 6 domů. Nejstarší domy již slouží svému účelu  přes 80 let a jejich revitalizace a modernizace je nezbytná.

Základem této činnosti by měl být dobře promyšlený časový plán, který by podle současného stavu těchto domů určil pořadí oprav. Z tohoto plánu by pak vzešly nároky na financování. Existuje tento plán?  Asi ne. Možná, že při určování pořadí těchto modernizací a revitalizací jsou brány v úvahu jiné faktory. Na příklad poloha domu, plocha obnažených stěn (nutnost zateplení), stav hydroizolace základů apod.

Revitalizace byly zahájeny v roce 2018.  Za cca 2.500 tis. Kč se opravily střechy bytových domů Příborská č. 15,17. V roce 2022 byla provedena revitalizace bytového domu Příborská 31 s  nákladem 4.489 tis. Kč.

V roce 2023 nastal útlum revitalizací.  Až v závěru roku byla provedena revitalizace bytového domu Příborská 16 s nákladem 1.640 tis. Kč.

S revitalizacemi se pokračovalo v únoru 2024, a tu u bytového domu Šídlovecká 32. Ukončení se očekává v květnu 2024, náklad se plánuje ve výši 4.940 tis. Kč.

Další plán revitalizací a modernizací bytových domů uvedeného sídliště možná existuje, ale nebyl zveřejněn.

Jakým způsobem jsou tyto nákladné opravy financovány?  Složí tomu pouze peníze z nájmů, přebytky končí na příslušném účtu v Komerční bance.  Bývá na něm ke konci každého roku cca 10 – 12 mil. Kč. Ty postačují na revitalizaci tří až čtyř bytových domy.

 Z 34 nejstarších domů již byly opraveny čtyři.  Pokud se nezmění způsob financování, tak  jejich revitalizace bude ukončena v roce 2034. Vydrží do té doby?

Jaké jsou další možnosti financování? Jsou pouze tři: z rozpočtu městského obvodu, dotacemi  z rozpočtu města, dotacemi  z rozpočtu státu. Ale ještě je zde ještě čtvrtá možnost, jak získat potřebné peníze: Je to odprodej bytů nebo celých bytových domů. Přednostní právo by měli mít současní nájemci.

 Středa, 28. února 2024       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma