Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 28.7.2018: Diskuse o bytovém fondu

28.7.2018: Diskuse o bytovém fondu

Diskuse o bytovém fondu.

Jak vyplývá ze stále pokračující diskuse o bytovém fondu na FB Ostrava- Hrabová, vyvolal nedávný článek v Hrabovských novinách na toto téma pozornost. Příliš jí nepřeceňuji, o  bytovou problematiku projevilo zájem v této diskusi pouze 6 občanů. Doposud nereagoval nikdo ze zastupitelů, třeba předseda bytové komise.

Jelikož komentářů stále přibývá, zachytím stav  diskuse k 28. červenci  v 18:34 hodin a v případě potřeby v ní budu v příštích dnech pokračovat.  Text příspěvků jsem musel z praktických důvodů zkrátit, ale vybral  jsem z nich to podstatné.

Martin Veselý: Obec není povinna prodávat byty současným nájemníkům. Proč by se byt  neměl prodat nejvyšší nabídce?                                                                       

Stanovisko HN: Je to morální a občanská  slušnost. Kam by se měl po prodeji bytu současný nájemník vystěhovat? Doposud byly všechny byty na Šídlovci prodány těm, kteří v nich bydleli.  

Rostislav Gromnica: Je na místě udělat průzkum, kolik lidí ze současných nájemníků by si byt odkoupilo. Za nepřípustné pokládám, aby obec na obecní byty doplácela.

Stanovisko HN: Naprostý souhlas.

Poláčkovi Mirek a Marcela: Pane Veselý, pan Slavík nazval nešťastně „kolektivním“ vlastnictvím byty pod bytovou správou. Vy i my  chápeme  pod tímto pojmem bytová družstva, která se osvědčila.  

 Stanovisko HN: pokládám za správné nazvat obecní byty „kolektivním vlastnictvím“, protože chápu obec jako „kolektiv občanů“. V každém případě preferuji soukromé (osobní) vlastnictví před „kolektivním“, a to i u bytů.  Pokud jde o bytová družstva, to je zcela něco jiného a v Hrabové, pokud je mi známo, neexistují.

Martin Veselý: Jsou obce, které se bytů zbavili a teď by rádi měli obecní byty např. pro seniory.

Stanovisko HN: Byty pro seniory skutečně Hrabové schází. Ale musí to být bydlení, kde senioři mají potřebný servis. Tedy nejenom byt, ale také stravování, lékařskou péči a kulturní a společenské vyžití. To  byty na Šídlovci  bohužel neumožňují.

Hasmann  Petr: Martine, mícháš hrušky s jablky. Pokud je byt obecní, platíš nájem a je na správci (obci), jak se o byt stará. Pokud jde o byt v osobním vlastnictví, pak existuje fond oprav. Jen se podivuji nad tím, že obec udělá rekonstrukci v hodnotě daleko vyšší, než je návratnost investice 

 Stanovisko HN: Pan Petr Hasmann je v bytové problematice  celkem „ v obraze“ a ví, o čem mluví. Jen se nevyjádřil k zásadnímu problému: bylo by pro Hrabovou výhodné pokračovat v privatizaci obecních bytů?

Rosťa HD: Zápisy z bytové komise jsou nedostupné a měly by obsahovat i  údaje o opravách a rekonstrukcích bytů. Jelikož jsou 80 let staré, čekají je velké rekonstrukce. Za jednu z cest při řešení tohoto problému  vidím jejich privatizaci. 

Stanovisko HN: Je faktem, že informace  o činnosti bytové komise nejsou zveřejňovány. Byl by na místě zásah Rady, ale již je na to pozdě, za dva měsíce jsou volby. Snad nová bytová komise se bude věnovat bytovým záležitostem zodpovědněji než ta nynější.

28. 7. 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma