Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 3.6. 2023: Nové informace o revitalizaci bytových domů na Šídlovci

3.6. 2023: Nové informace o revitalizaci bytových domů na Šídlovci

Nové  informace o revitalizaci bytových domů na Šídlovci

Přečetl jsem si je na nástěnce Trello webu Hrabova.info a jejich autorem je bytový technik MOb Hrabová  Patrik Weiss. Zpráva je určena pro místostarostu Ing. Orkáče.

„Pokud jde o výběr bytových domů k revitalizaci, tak přednost se dává těm, které mají štítovou stěnu (jsou minimálně ze tří stran odhaleny). Jsou to Příborská 31, Šídlovecká 32, Příborská 16, 21, 23, 35. Stavy střech a fasád jsou podobné u většiny domů. Dům na Příborské 31 měl ještě původní  břízolitovou  omítku bez pozdějších nátěrů, tak byl vybrán jako nejvhodnější  i  vzhledem k poloze (střed náměstí).

K plastovým oknům:  Plastová okna mají všechny domy. Ale aby splňovaly požadavky a nároky energetického průkazu (i kvůli dotaci), musí být nahrazena  novějšími, splní tak požadavky na úspory energií.

Nutnost zateplování:  Revitalizace  domu není jen o zateplení pláště. Kompletní revitalizace se  provádí především za účelem úspory energií, které jsou nemalé. Dále je to pak ochrana  samotného majetku vzhledem ke stáří domů. Dochází k promrzání zdiva a především k únikům tepla (plášť, střecha, okna), což má za následek postupnou degradaci.

Ostatní vchody: K dosažení úspor  provedením revitalizace nemá žádný vliv to, že navazující objekt není zateplen. Domy mají  dilatační spáry. A také není možné zateplit všechny domy najednou.

Lidé se mne taky ptali proč se nerevitalizuje  zrovna dům, ve kterém bydlí oni. Vzhledem k finančním nákladům je nutno revitalizovat  postupně. Jak jsem uváděl na začátku. Domy jsou vesměs stejně staré a stavy podobné. Myslím, že štítová stěna je pádný argument. Je škoda, že se v průběhu minulých cca 20 let nerealizovala žádná revitalizace“.

Komentář HN: Ve správě  MOb Hrabová je  ještě 29 bytových domů, které čekají na svou revitalizaci. Finanční náklad na jednu revitalizaci  je cca 4 mil. Kč.  Z nájemného pro tyto účely zůstává  3 mil. Kč ročně. Není těžké si spočítat, že  bez použití dalších finančních prostředků přijde poslední dům na řadu  až v roce 2062. Obdivuji bohorovný klid našich radních,  bytové komise a v neposlední řadě i kontrolního a finančního výboru. Jakoby tento stav nikoho příliš nevzrušoval.

3. 6. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma