Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 4.4. 2024: Opravy bytových domů

4.4. 2024: Opravy bytových domů

Opravy bytových domů

Ve Statutu města Ostravy je napsáno, že městským obvodům je svěřen majetek města, a tyto jsou povinny ho udržovat v dobrém stavu.

Mezi majetkem města jsou i bytové domy na Šídlovci, které jsou ve správě MOb Hrabová. Byly  postaveny  v letech 1939 – 1942. Je jich 34, slouží svému účelu již téměř 85 let, jsou na konci své životnosti, a nastala doba jejich rozsáhlých oprav.  Ty byly zahájeny v roce 2018, opravily se střechy bytových domů Příborská č. 15,17, v roce 2022 byl opraven bytový dům Příborská č. 31, v letošním roce bude opraven bytový dům Šídlovecká č. 32.

Jaké jsou dosavadní poznatky z těchto čtyř oprav? Především byla potvrzena  jejich nebytnost. Na konci životnosti jsou střešní konstrukce, okna, některé rozvody, a také hydroizolace základů. Průměrný náklad každé z  dalších  oprav lze odhadnout na cca 3  mil. Kč, opravy zbývajících 30 bytových domů si vyžádá minimálně 90 mil. Kč.

A jsme u podstaty problému.  Jak tyto nemalé finanční prostředky zajistit?

Položil jsem si otázku: co bys dělal na místě starosty? Odpověděl jsem si takto:  Hrabová je pouze správcem  tohoto majetku, vlastníkem je město Ostrava.  Domluvil bych si proto  v této záležitosti schůzku u náměstka primátora města Ostravy, Ing. Břetislava Riegra (zvolen za hnutí Ostravak). Na schůzku by mne doprovázela místostarostka Ing. Hrabovská (zvolená za hnutí Ostravak).

O výsledcích této schůzky bych informoval zastupitelstvo. Určitě bychom našli řešení, v krajním případě i půjčku.  Se splátkami dluhu by museli pomoci i nájemníci revitalizovaných domů.

Čtvrtek 4. dubna 2024       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma