Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 5.6.2021: Naše bytové hospodářství v roce 2021

5.6.2021: Naše bytové hospodářství v roce 2021

Naše bytové hospodářství v roce 2021

Městský obvod Hrabová je  výjimečný tím, že má ve své správě  enormně vysoký počet obecních bytů, a to 221, což je 14 % z celkového  bytového fondu tohoto obvodu.   Ve srovnatelných městských obvodech je těchto bytů 2 – 3 %.  Je to výhodné nebo nevýhodné?

Zdá se, že v posledních letech převažují  klady nad zápory.  Na bytové  a nebytové hospodářství se z obecního rozpočtu  nedoplácí, naopak příjmy  z nájmů  jsou výrazně vyšší  jak výdaje na údržbu a opravy.

Konkrétně za rok 2020 byl celkový hospodářský výsledek  kladný a to téměř  3 mil. Kč.  V této částce je započten  i nebytový fond, ale ten v celkové  bilanci nemá velkou váhu.

Stejně tomu bylo i v předcházejících letech, takže na příslušném účtu v Komerční  bance může již  být podle mého odhadu solidní částka cca 15  mil. Kč.

Byly  různé náznaky, že se začne s masivní modernizací bytového fondu.  Šlo především o výměny rozvodů, zateplení obvodových plášťů a opravy střech.  Pro tyto účely se měly vypracovat potřebné  technické podklady včetně bilance  nákladů s jejich  rozdělením do delšího časového období.  Čím dříve se s touto modernizací započne, tím lépe.

Podrobně se o tom diskutovalo na zastupitelstvu v květnu 2020. Radní Dolejška prohlásil, že se na tom pracuje  a koncepce  oprav a modernizace bytového fondu  bude hotova v  9 – 10 měsíci  roku 2020.

Píše se červen 2021 a tato koncepce není stále  zpracována. A nikomu to nevadí! Nevadí to ani nájemcům obecních bytů, nevadí to ani zastupitelům, bydlících na Šídlovci, nevadí to ani kontrolnímu výboru.  Nikdo nesplnění tohoto úkolu neurguje.

Že by  naši předkové stavěli bytové domy  tak  kvalitně  a  žádná modernizace není  zapotřebí?  Uvedené  verzi  nasvědčuje i skutečnost, že nikdo tyto „zanedbané“  byty neopouští a  stále je o ně veliký zájem. Konkrétně v 31.12.2020 bylo evidováno 81 žádosti o přidělení bytu.  

Ale důvodem tohoto otálení může být i nedostatečný zájem  ze strany našich radních a nedůsledné vymáhání jejich povinností ze strany zastupitelstva jako celku.

Problematický je  z tohoto pohledu i bod volebního programu  ODS pro období 2018 - 2022: „Zaměříme se na  bytový fond, na potřebné opravy, rekonstrukce a zahájíme diskusi o možném prodeji bytů současným nájemníkům.“  Jaký byl  motiv vedení  Místního sdružení  ODS – Hrabová ( Trávníček, Dolejška, Ospalíková, Crla, Strnišťová) pro  zařazení tohoto bodu do volebního programu ODS v roce 2018?

4.6.2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma