Navigace: Vladimír Slavík > Bydlení a bytový fond > 9.2. 2023: Startovací nebo sociální byty?

9.2. 2023: Startovací nebo sociální byty?

Startovací nebo sociální byty?

Na zastupitelstvu dne 14.12. 2022 se pan zastupitel J. Dolejška zeptal, co bude s objektem bývalé školky na Příborské ulici. Starosta sdělil, že zde budou 4 startovací byty.

Byl jsem touto informací pana starosty  překvapen. Bývalé vedení Hrabové zde plánovalo zřídit sociální byty, a za tímto účelem  pro  podání žádosti o finanční dotaci a pro vydání stavebního  povolení byla pořízena v lednu 2022 potřebná technická dokumentace. Bylo za ní z obecní pokladny zaplaceno 145 tis. Kč.  Podrobné informace o tomto záměru byly zveřejněny v Hrabovských listech č. 6/2022.  Přestavba bývalé školky na sociální byty  však v roce 2022 nebyla zahájena. 

 Sociální byty jsou  určeny pro osoby bez střechy nad hlavou, bez domova, v nejistém a v nevyhovujícím bydlení, a s nízkými příjmy.  V našem městě jsou žádosti o sociální bydlení  soustředěny na magistrátu města Ostravy, kde se o nich rozhoduje. V současné době má MOb Hrabová ve svém bytovém fondu pro tyto účely tři bytové jednotky. Je o ně velký zájem.

Startovací byty, o kterých se zmínil pan starosta na zastupitelstvu v prosinci 2022, jsou určeny pro mladé občany, bydlící na území obce, převážně u svých rodičů.  Jsou poskytovány za snížené nájemné na dobu 3 – 5 let. Předpokládá se, že v této době si tito mladí lidé, zakládající rodinu, vytvoří potřebné předpoklady pro bydlení jiného typu a „startovací byt“ uvolní pro dalšího zájemce. Poskytováním startovacích bytů se má umožnit mladé generaci bydlení na určitou dobu v blízkosti svých známých a příbuzných na území rodné obce, což je chvályhodný záměr.   

Byl jsem proto překvapen  usnesením RMOb č. 11/145 ze dne 1.2. 2023: „Rada městského obvodu Hrabová schvaluje investiční záměr s názvem „Rekonstrukce bývalé MŠ na ulici Příborská 28, Ostrava Hrabová“. Předmětem investičního záměru  je pořízení sociálních bytů v rámci programu Výstavba pro obce formou dotace.  Sociální byty jsou určeny k pronájmu pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a zároveň nevyhovující bydlení, dle podmínek stanovených v nařízení vlády č. 112/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“

Mám z toho ve své hlavě zmatek.  Budou na Příborské ulici č. 28  startovací nebo sociální byty? Jsem velmi zvědav, jak to  nakonec dopadne.

8. 2. 2023    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma