Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse

Diskuse

            Sdělení čtenářům Hrabovských novin.

            V posledních dnech  začala neznámá osoba  posílat do záložky „Diskuse“ Hrabovských novin opakovaně  texty se stejným obsahem s viditelnou snahou vyřadit tuto rubriku z provozu. Jelikož není v mých možnostech tyto texty neustále odstraňovat, jsem nucen přikročit k následující změně:

            Každý, kdo bude mít potřebu kontaktovat Hrabovské noviny, použije k tomu mou soukromou elektronickou adresu vladslavik@seznam.cz . Pokud nebude mít zájem o zveřejnění zaslaného textu, uvede to ve svém sdělení. Ostatní zprávy, pokud nebudou poškozovat jakkoliv třetí osoby, budou prezentovány  v záložce „Diskuse“.

Rozsáhlejší články zveřejním v plném znění  a eventuálně připojím svůj komentář.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma