Navigace: Vladimír Slavík > Akce komise pro děti a mládež

Akce komise pro děti a mládež

 

Příjemným překvapením volebního období 2022 – 2026 je velmi aktivní činnost komise pro děti a mládež. Byla zřízena s určitým zpožděním až v únoru 2023 ve složení Ing. Lenka Śmiglová, Bc. Veronika Štývarová, Ing. Barbora Bezděková, Ladislava Kroček Doležálková a Kateřina Marmolová.

V letošním roce jsou na webových stránkách MOb zveřejněny dva zápisy z jejich jednání, a to z 23. ledna a z 13. února. Hodnotí se v nich akce Halloween, Vánoční jarmark, Společenský ples, popisují se přípravy na plánovanou Dětskou diskotéku, oslavu MDŽ, Velikonoční jarmark, Aprilový průvod.

Jako divák jsem se zúčastnil akce, pořádané touto komisí v neděli 12. května s názvem Dobytí hrabovské hory. Tou horou je kopec nedaleko místa, kde končí místní komunikace „K Nadjezdu“.  Pořadatelky musely v neděli ráno „prošlapat“ trasu ve vysoké trávě od objektu Technických služeb u Domovské ulice až k úpatí uvedeného kopce, a umístit různé předměty, které pak vedly děti „K dobytí“ této hrabovské hory. Při čekání na příchod dětí jsem pozoroval činnost Ilony a Libora Hromádkových, kteří dokumentovali obrazem tuto akci. Určitou dobu strávili na startu éto akce u workoutového hřiště, pak se přesunuli do cílové oblasti, kde čekali na příchod dětí. V příhodnou chvíli vypustili dron, pomocí kterého získali některé snímky pro fotogalerii, zveřejňovanou na webových stránkách MOb.

Já jsem měl radost s toho, jakou radost měly z této akce děti. Pro ně to jsou zážitky, o kterých budou (možná) vyprávět ve stáří i svým vnučkám a vnoučatům. Velmi si přeji, aby členky této komise pokračovaly ve své činnosti i v dalších měsících stejně úspěšně, jako dosud.

Úterý 14. května 2024            V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma