Navigace: Vladimír Slavík > Aktivity státního podniku Diamo

Aktivity státního podniku Diamo

 

V posledním čísle občasníku s. p. Diamo je článek „Závod Odra – Diamo pomáhá vybudovat nový park v Ostravě“. Píše se v něm, že ostravský městský obvod Nová Ves bude mít nový park na jehož zřízení se podílí i uvedený podnik. V parkové části budou lavičky, toalety, herní prvky a drobné sportovní vybavení. Postupně přibude hudební altán, přírodní amfiteátr, horská skluzavka a prostor  pro zimní sáňkování a bruslení. Součástí projektu jsou i terénní úpravy, zahlazující škody vzniklé dlouholetou činností  bývalého Dolu Šverma.

 Úpravy již byly zahájeny. Prvá část parku by měla  být dokončena počátkem příštího roku. Celkové náklady budou 17,2 mil. Kč. Státní podnik Diamo tak realizuje memorandum, které uzavřel s městem Ostravou v září loňského roku.

Proč o tom píši v Hrabovských novinách? Protože jsme propásli velkou příležitost na revitalizaci areálu Pilíků.

Marně si kladu následující otázky: Proč není ze strany státního podniku Diamo věnována podobná péče jižnímu konci Hrabové?  Proč jsou stále vodní nádrže Pilíky využívány jako čistička odpadních vod Paskova? Proč MOb Hrabová nepožádal  o obnovu hráze Pilíků pro původní účely, pro dopravní spojení mezi Hrabovou a Mitrovicemi?

 Proč po tolika letech stále nejsou napraveny nedostatky, vzniklé v roce 1990 při stavbě „Odlehčovacího kanálu Ščučí“ ? Investorem byly tehdejší OKD a s.p. Diamo má povinnost tyto chyby napravit.

 Protože jsme si v roce 2018 zvolili zastupitelstvo, které o jižní část Hrabové nemá příliš velký  zájem.

29. 8. 2022

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma