Navigace: Vladimír Slavík > Aktuální informace o dostavbě kanalizace v Hrabové

Aktuální informace o dostavbě kanalizace v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Zastupitelstvo města Ostravy, konané 26.4. 2023,  mělo ve svém programu mimo jiné body i bod „Aktualizace Investičního plánu financování vodohospodářských staveb“.  Tento plán obsahuje rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města do oblastí vodních zdrojů, vodovodů, čistíren odpadních vod a kanalizací.  Naposled byl na pořadu jednání zastupitelstva města 11.12. 2019, a byla v něm konkretizována i dostavba kanalizace v Hrabové. V roce 2023 se mělo do této stavby investovat 579 tis. Kč, v roce 2024 – 8 264 tis. Kč, v roce 2025 – 34 982 tis. Kč. Ale nestalo se tak, tato stavba dosud nebyla zahájena.

Podle aktualizace, schválené na zastupitelstvu města 26.4. 2023 (viz materiál  ZM_M 33) se doba realizace posunula na  období 2024 – 2026, z toho rok 2024 - 38 800 tis. Kč, rok 2025 - 26 944 tis. Kč, rok 2026 - 31 255 tis. Kč.  

Stavba kanalizace patří mezi stavby finančně velmi nákladné.  Technicky náročné jsou zemní práce, vzniká nutnost přeložek různých potrubí a kabeláží, drahé je i vlastní potrubí a  uvedení povrchu výkopů do původního stavu. To vše platí ze svého rozpočtu převážně město Ostrava.

Vzniká otázka, proč dostavba kanalizace v Hrabové nebyla zahájena v letošním roce tak, jak bylo stanoveno plánem, schváleným zastupitelstvem města v roce 2019. Podle mého hlubokého přesvědčení má na tom podíl i  vedení naší radnice, které jsme zvolili v roce 2018. Nikdo  z radních se nezajímal o důvody posunů termínu realizace, nikdo nejednal o tomto problému s vedením města, nikdo  nevystupoval na jednání zastupitelů města s dotazem, proč se schválený plán nerealizuje.

Bude se to tento nezájem opakovat i v tomto volebním období?  Situace se zkomplikovala změnami ve složení rady města. Nyní má tuto problematiku ve své gesci  městský radní Bc. Aleš Boháč. Čím dříve bude informován o nutnosti a naléhavosti dostavby kanalizace v Hrabové, tím lépe. Který radní MOb Hrabová  má nyní  ve své gesci tuto problematiku? Pravděpodobně Ing. Tomáš Gajec.

10.5. 2023   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma