Navigace: Vladimír Slavík > Aktuální zprávy z LIBERTY Ostrava a.s.

Aktuální zprávy z LIBERTY Ostrava a.s.

 

Tento hutní podnik v nedalekých Kunčicích plánuje zásadní změnu v technologickém vybavení. Výroba ocele s vysokým podílem tekutého surového železa je nadále ekologicky neúnosná. Vzniká mnoho emisí tuhých látek a oxidu uhličitého. Proto se plánuje stavba dvou nových tzv. hybridních pecí,  které umožní výrobu ocele ze šrotu. Tekutého surového železa bude zapotřebí podstatně méně než dnes a jeho výroba  se postupně zcela  zruší.   Nová ocelárna, která nahradí tu dnešní, se má uvést do provozu v roce 2022. Kapacita bude stejná, a to 3,5 mil. t. Významně se však zvýší spotřeba el. proudu. Vyřeší to nové  dálkové vedení velmi vysokého napětí z nedalekých Nošovic.

Nová technologie zajistí širší  sortiment druhů vyráběné oceli, větší konkurenceschopnost firmy, sníží závislost na dovážených surovinách a  a umožní radikální snížení emisí škodlivin, především oxidu uhličitého. Vznikne tím i výrazná  finanční úspora na emisních povolenách.

Současně se uskuteční rozsáhlá modernizace válcoven, a to jak u výroby plochých tak dlouhých výrobků s cílem zvýšení jejich kvality a zlepšenými možnostmi  odbytu.

Zajímavá je také informace o tom, jak se podílí LIBERTA Ostrava na boji s koronavirem. V únoru se začaly dodávat kontislitky  ze speciální ocele  společnosti Vítkovice Cylinders Holging. Je to významný celosvětový výrobce tlakových láhví pro technické plyny.  Generálním ředitelem této společnosti je Jan Světlík. Jeho  firma  vyrábí  z těchto kontislitků  ve velkých sériích  speciální tlakové láhve i pro nemocnice, a to v různých velikostech. 160  ks  láhví z této produkce  bylo předáno jako dar  Asociaci krajů České republiky. Láhve slouží již několik měsíců v krajských nemocnicích při léčbě pacientů nakažených koronavirem.

LIBERTY Ostrava a.s. je hutní podnik s roční kapacitou 3,6 mil. tun oceli. Výrobky se uplatňují  zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Podnik je  tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. V současné době má 6 000 zaměstnanců. V příštích deseti letech se  plánuje investovat do rozvoje  hutě celkem 750 milionů eur.

Poznámka HN: Výše uvedené informace jsem čerpal z podnikového časopisu firmy  LIBERTY Ostrava  a z tiskových zpráv.  Mimo jiné mě zaujala informace o tom, že z oceli firmy  LIBERTY se vyrobily i  speciální kyslíkové tlakové láhve, které byly pak darovány nemocnicím. Zasloužil se o to ředitel vítkovické „lahvárny“ Ing. Jan Světlík, který se netěší u některých občanů Hrabové  dobré pověsti. Nedávno byl dokonce prohlášen na místním FB skupiny Ostrava Hrabová  za bankrotáře.  Kéž by bylo v Ostravě  podobných bankrotářů více!

26.9.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma