Navigace: Vladimír Slavík > Argumentační arzenál

Argumentační arzenál

 

Poněkud nejasný nadpis dnešního článku se pokusím postupně vysvětlit.

Začnu zážitkem, který má každý rodič, když jeho dítě v určitém věku  klade otázky typu:  „tatí, a proč motýl  lítá?“ a mnoho podobných, obvykle velmi logických otázek.

  Člověk je tvor zvídavý, a to nejenom v raném dětství. Možná, že tato naše vlastnost je příčinou toho, že již dávno nežijeme na stromech.

A nyní přecházím do současnosti, a to přímo do politiky. Nemohl jsem si nevšimnout, že při různých debatách (jak v parlamentu tak i při  politických debatách v tisku a v televizi) diskutéři  argumentují často  Německem, Rakouskem, Finskem, Švédskem a jindy zase jinými státy. V „argumentačním arzenálu“ to je velmi používaná a asi i úspěšná  metoda  jak při prosazování vlastních řešení tak i při zjišťování objektivní pravdy. Tedy poukazování  na konkrétní výsledky a různé zkušenosti u sousedů.

Takže proč by se tato metoda nemohla používat i při  diskusích na komunální úrovni? Tedy srovnávání různých parametrů vlastních s parametry, existujícími v sousedních obcích.

Přejdu na konkrétní příklady z Hrabové.

Zvídavému občanovi může připadat zvláštní,  že na naší radnici máme 16 úředníků (vlastně  úřednic), zatímco ve srovnatelných obcích je jich podstatně méně. V nastávající diskusi  (s argumenty pro i proti) si občan  vytvoří vlastní názor. Buď se spokojí se zdůvodněm  současných představitelů obce nebo ne,  a podle toho se (možná)  zachová u příštích voleb.

Zvídavému občanovi může připadat zvláštní, že V Hrabové (na rozdíl od jiných obcí), je tak velké množství obecních bytů. A situace se opakuje. Buď se ztotožní s oficiálním vysvětlením této skutečnosti nebo nespokojí a svůj názor projeví u příštích voleb.

Zvídavého občana zajímá, proč bylo v Hrabové v roce 2017 evidováno 174 přestupků a v sousední Staré Bělé pouze 27. Počká si na odpověď a  učiní si vlastní názor na tento problém.

Druhým typem argumentů je srovnávání minulosti a přítomnosti.

Zvídavého občana zajímá, proč těsně po sametové revoluci  chodilo ke komunálním volbám podstatně více voličů. Po prostudování situace v jiných obcích zjistí, že  je to jev  všeobecný a souvisí s určitou krizi zastupitelské demokracie. Možná, že to našeho občana nenechá lhostejným a pokusí se (v rámci svých možností ) to ve své obci změnit.

Argumenování  ději minulými je velmi problematické. Současné generace se výrazně liší od těch minulých.  Mnoho  jejich příslušníků nechová přirozenou úctu ke  generacím starším, nestojí o jejich názory  a někteří zvlášť „progresivní“ jedinci  je  posílají přímo do pr… A jsou hluboce přesvědčeni o správnosti svého  jednání. Snad to budou vidět poněkud jinak, až se také  stanou seniory.

5.6.2018    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma