Navigace: Vladimír Slavík > Blíží se komunální volby

Blíží se komunální volby

 

Ne každý  má schopnosti  být místním politikem, tedy zastupitelem. Podle mých představ  to má být  všeobecně vážený občan, který má pro tuto činnost základní  předpoklady.

 Především to jsou nezbytné  povahové  vlastnosti a organizační  schopnosti  a také znalost příslušné legislativy o fungování samosprávných orgánů. U povahových vlastností je na prvém místě nezištnost a preference zájmů obce před zájmy osobními. A také považuji za nezbytné  schopnosti komunikační.  Tedy  sdělovat své názory kdykoliv a kdekoliv, a to jasně a stručně.

Uznávám, že  mé nároky  na místní  politiky  jsou velké. Nemělo by se stávat, že na  kandidátních listinách se vyskytují   jména občanů, kteří si vůbec neuvědomují složitost a zodpovědnost práce zastupitele.   A bohužel, pokud jsou náhodou zvoleni,  dávají  pak  přednost  pouze těm   „příjemným“  stránkám své funkce, když s i v měsíčních intervalech vyzvedávají na radnici určitou  finanční částku za své členství  v zastupitelstvu obce. Na jednání zastupitelstva se vyznačují tím, že jen výjimečně vysloví svůj názor.  Tito jedinci nepochopili obsah slibu „svou funkci budu vykonávat svědomitě a v zájmu obce a jejich občanů“.

Podle mých  představ by měl zastupitel  hájit oprávněné požadavky  občanů také  v té části obce, kde bydlí.

Konkrétně: bydlím na  jižním konci Hrabové a snad největším problémem je zde neexistence kanalizace a stále se zvyšující dopravní ruch na Paskovské ulici. A také nebezpečí povodní v případě vytrvalých dešťů. V současné době se rozhoduje o budoucnosti oblasti Pilíků, což je pro mnohé zdejší občany velmi  významná záležitost. Také připravovaná investice „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“ významně zasáhne do zdejších vodohospodářských poměrů, ale nikdo neví nic bližšího o datu realizace.

Velice bych uvítal, aby alespoň jednou za volební období „náš“ zastupitel, volený za ODS a  bydlící v této části Hrabové,  uspořádal besedu s místními  občany o uvedených a dalších problémech. A to nejenom o problémech jižní části obce, ale i současné Hrabové jako celku. Tento zastupitel je členem rady neuvěřitelných 20 let (tedy od roku 1998) a za tuto dobu  neprojevil  sebemenší zájem o názory občanů, bydlících na jižním konci Hrabové.

Do jižní části obce počítám ulici Bělskou a všechny další po obou stranách Paskovské. Podle mého hrubého odhadu zde žije asi 400 občanů a jednoduchým propočtem bychom měli „nárok“ na 1-2 zastupitele.

 Přitom i zde bydlí  lidé, kteří splňují  mé přísné požadavky na funkci zastupitele. Bohužel, nemají o veřejné záležitosti  zájem. Takže pravděpodobně bude opět zvolen ten, který je mým představám o činnost zastupitele  velmi, ale velmi vzdálen.

A zde musím zmínit velký problém současné zastupitelské demokracie. Na jedné straně dříve nebývalé možnosti pro samosprávu obce, na straně druhé malý zájem občanů o veřejné záležitosti. Podstatně větší pozornost u občanů Hrabové  vyvolává přílet  místních  čápů, než schvalování místního rozpočtu. Nad tímto problémem by se měli zamyslet všichni ti, kterým není jedno, v jakém prostředí bydlí a vychovávají své děti. Tedy buď pouhé "satelitní městečko" nebo  "obec"  s bohatým společenským, kulturním a sportovním životem.

27.4.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma