Navigace: Vladimír Slavík > Boj proti poplatkům na D 56 na stránkách HL

Boj proti poplatkům na D 56 na stránkách HL

 

Hrabovské listy průběžně informovaly o tom, jak se vedení obce v minulých letech  úporně snažilo zrušit zpoplatnění dálnice v úseku Hrabová – Frýdek Místek. Dávalo se to do souvislosti s rostoucím dopravním zatížením Paskovské ulice. Tvrdilo se, že mnozí motoristé nechtějí platit  dálniční známku a raději jedou po „staré cestě“  přes Hrabovou.

První zpráva v HL je ze září 2005. Tehdy ministerstvo dopravy (vláda ČSSD J. Paroubka)  poprvé oznámilo úmysl tento úsek zpoplatnit.  V dopise starosty Hrabové Ing. Rundta na ministerstvo dopravy  se píše: „Zpoplatnění této rychlostní komunikace zvýší četnost automobilové dopravy na souběžné silnici II/478 (Paskovská), která probíhá obytnou části Hrabové“.

Ministerstvo odpovědělo takto: „Připravujeme novou vyhlášku, ve které nebude Vámi uváděný úsek do roku 2006 zpoplatněn“.

Hrabovské listy leden 2006: Podle nové vyhlášky MD,  platné od 1.1.2006,  nebude rychlostní silnice  R 56 zpoplatněna. Stalo se tak za vlády ODS M. Topolánka.

Hrabovské listy  březen 2009: Nedávno zvolený  starosta  Hrabové Mgr. Rostislav Naď občanům oznamuje, že v rozporu s předcházejícími sliby podléhá od 1. ledna letošního roku  silnice R 56 zpoplatnění. Tehdy byla u moci vláda ODS M. Topolánka.

Hrabovské listy  listopad 2010: Starosta Mgr. R. Naď píše ministru životního prostředí Drobilovi: „Zpoplatnění rychlostní silnice R 56 způsobuje našemu městskému obvodu nadměrné dopravní zatížení. Žádáme Vás o podporu v naší snaze o zrušení tohoto zpoplatnění“.

Hrabovské listy březen 2013: Starosta Naď píše ministru dopravy Zdeňkovi Źákovi (ODS), ve kterém se odvolává na osobní jednání v této záležitosti. Podrobně zdůvodňuje nutnost zrušení zpoplatnění a doufá v kladné vyřízení žádosti.  U moci byla úřednická  vláda  J.  Rusnoka.

Hrabovské listy červenec 2014: Dopis starosty Mgr. Nadě ministru dopravy, ve kterém žádá zrušení zpoplatnění.  Bylo to za vlády ČSSD J. Sobotky.

Hrabovské listy září 2014: V článku „Korespondence starosty s ministerstvem dopravy“ se konstatuje zamítavé stanovisko ministerstva dopravy  k požadavkům na zrušení zpoplatnění silnice R 56. Uvádí se důvody,  pro které nelze toto zpoplatnění zrušit.  Bylo to za vlády ČSSD J. Sobotky.

V roce 2016  se stal starostou Hrabové  pan Igor Trávníček, který nepokládal toto zpoplatnění za významný problém naší obce. Alespoň se o tom na stránkách HL  nikdy nezmínil.

Hrabovské listy září 2019: Na jednání zastupitelů Hrabové s náměstkem hejtmana MS kraje pro dopravu Jakubem Unuckou (ODS)  tento prohlásil, že zrušení uvedených poplatků  není na pořadu dne. Určitým řešením (podle náměstka Unucky) by bylo zavedení krajské dopravní známky.

Hrabovské listy září 2020: Starosta pan Igor Trávníček informuje veřejnost, že starostové okolních obcí včetně  Hrabové připravili petici na zrušení zpoplatnění úseku dálnice D 56 z Hrabové do Frýdku Místku. Vyzývá občany, aby tuto petici podepsali.

Komentář HN: Pokládám všechny aktivity  dřívějších starostů Hrabové (Ing. Rundt, Ing. Naď, I. Trávníček) ) ve věci zpoplatnění těchto 12 km silnice R 56  za velmi formální, a proto i  neúčinné. Osamocené protesty některých obcí nemohly mít žádný úspěch. Finanční přínos ze zpoplatnění i našich nepatrných  12 km dálnice   byl  pro tehdejší  ministerstva  dopravy významný a protesty jednotlivých obcí o velikosti Hrabové byly bezvýznamné. Tehdejší MS kraj s tímto zpoplatněním mlčky souhasil. 

Již v letech 2005-2009 měl být vyvinut  v této záležitosti maximální tlak na krajské zastupitelstvo, což se nestalo. Tam je ten pověstný „zakopaný pes“. Příslušné orgány  MS kraje (viz postoje pana Unucky)  nejsou dodnes přesvědčeny o reálnosti tohoto požadavku. Podrobně popíši postoje vedení MS  kraje k tomuto zpoplatnění „dálnice“ D 56  v příštím článku v HN.

15.9.2020     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma