Navigace: Vladimír Slavík > Budoucí "Srdce Hrabové"

Budoucí "Srdce Hrabové"

V červnových Hrabovských listech jsem si v úvodním slově pana starosty pozorně přečetl tyto jeho věty:

„Na prosincové zastupitelstvo v roce 2017 jsem přišel s velkou tabulí nadepsanou „Nové srdce Hrabové“. Tehdy se jednalo o narychlo stvořený návrh úpravy prostoru před naším úřadem. Vycházel z myšlenky, že Hrabová nemá centrum. Stávající park před radnicí se jako budoucí centrum vyloženě nabízí.“

„S prosbou o spolupráci a se zadáním zpracovat urbanistický návrh jsem oslovil vedení Katedry architektury Vysoké školy báňské-Technické  univerzita  Ostrava.  Dohodli jsme se, že vytipují pár nadaných studentů,  kteří pod vedením zkušených  pedagogů vytvoří a následně odprezentují své představy o tom, jak by mohl tento prostor vypadat. Doufal jsem, že v dohledné době svolám veřejné jednání,  kde budou tyto práce zveřejněny. Jak jsem ale část podkladů viděl, tak se obávám, že k seriózní prezentaci mají ještě hodně daleko.“

Vážím si pana starosty za iniciativu, kterou v tomto směru vyvíjí.  Liší se tak od svých předchůdců, kterým vize „Srdce Hrabové“  byla  zcela cizí. Bohužel,  spolupráce s VŠB –TU  prozatím nepřinesla to, co se od ní očekávalo.

Dovolím si sdělit svůj nápad, jak tento úkol řešit.  Proč bychom nemohli požádat o spolupráci  odbor územního plánování a stavebního řádu magistrátu města Ostravy? Jsou tam velmi zkušení  architekti s bohatou praxi.  Proč nemůžeme  tento odbor požádat o zpracování územní studie pro prostor před  radnicí?

V dřívějších letech o podobné studie požádaly městské obvody Krásné Pole, Plesná a Lhotka a bylo jim vyhověno.

 Text žádosti  o pořízení územní studie je k dispozici na webových stránkách Statutárního  města Ostravy. Lze o ní  požádat při řešení   prostorového uspořádání území včetně dopravní koncepce, technické infrastruktury a ploch veřejných prostranství.  Žádost může podat  kdokoliv. Obvyklým žadatelem je vlastník (vlastníci) pozemku.

Nedávno jsem podrobně studoval některé územní studie, zpracované pro Hrabovou, na kterých se podílela  Ing. arch. Hana Paclová, Ing. arch. Blanka Bittnerová, Ing. Jiří Datinský, Ing. arch. Petr Vencelides, Ing. arch. Miroslav Adamčík. Myslím, že mají  v této oblasti podstatně více zkušeností ve srovnání se studenty s VŠB – TU.

9. 6. 2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma