Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Hrabové

Budoucnost Hrabové

V těchto dnech bude skupina zastupitelů a dalších místních i externích odborníků zpracovávat výhledový plán dostavby infrastruktury Hrabové z pohledu následujících 10-20 let.

Je to nanejvýš potřebné proto, aby naše obec zůstala i v budoucnu  klidným a bezproblémovým místem pro život zdejších obyvatel. Ne pouhou noclehárnou, ale i domovem se vším všudy, včetně možnostmi pro kulturní, společenské a sportovní aktivity příslušníků všech generací. Jak té nejmladší tak té nejstarší.

Pravděpodobně  v rámci tohoto „plánování“ se budou především navrhovat  různé stavební objekty. Jako je školka, kulturní dům, zařízení pro spolkovou činnost, kavárna, fitcentrum, obchodní dům, nové zdravotní středisko atd. Na Šídlovci pak bude prioritní problematikou  garážování aut, dostatek zeleně  a takový systém dopravy, který by nebyl příliš hlučný a neprodukoval neúměrné množsví škodlivin.

Já se ve svém dnešním článku pokusím upozornit výše uvedenou skupinu tvůrců tohoto strategického plánu na následující záležitosti:

Nemělo by se zapomínat na budoucnost některých zdejších  unikátních ploch.  Nejrozsáhlejší  z nich je Významný krajinný prvek Na Rybnících, dále oblast Pilíků a také plocha po bývalé haldě VŽKG v blízkosti Ostravice. Do jisté míry jsou tyto oblasti chráněny ( před eventuální nevhodnou zástavbou) platným územním plánem.

Ale nebylo by vůbec na škodu projednat další osudy těchto ploch s  nynějšími vlastníky nebo nájemci. Tak, aby jejich záměry byly v souladu s potřebami zdejších občanů.

Přiznám se, že bych uvítal v současné Hrabové i prosperující zemědělskou usedlost, kde by byly alespoň některé pozůstatky na způsob života našich předků. Tedy mimo obytnou budovu i  s hospodářským objektem s ustájenou krávou, koněm, kozou a dalšími užitkovými zvířaty. Třeba i na dvoře s klasickým hnojištěm, s králíkárnou, s holubníkem a na zahradě s ovocnými stromy a se včelími úly. A také se stodolou plnou sena a slámy. V neposlední řadě pod přístřeškem s tehdejšími  selskými povozy, s pluhem, bránami, mlátičkou, sekačkou atd.

Umím si představit, že tento „skanzen“ by byl středem zájmu obyvatel (a zvláště dětí) ze širokého okolí. Pochopitelně i výborným „kšeftem“ pro majitele této usedlosti.  Mimo vstupné cca 100 Kč, kdo by si zde nekoupil med, máslo, mléko, ovoce, zeleninu a další výrobky?

Nechal jsem se trochu unést svou fantazii, asi se ve mně probudily gény mých předků, sedláků.  Ale možná tento článek  inspiroval i některé  ještě žijící  potomky dřívějších hrabovských sedláků k zajímavým podnikatelským aktivitám.

22. 1. 2018   v.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma