Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Hrabové - dodatek

Budoucnost Hrabové - dodatek

 

Po přečtení některých ohlasů na můj včerejší článek píši tento dodatek:

Případné dělení Hrabové (nebo jiné podobné manipulace s tímto územím)  je  prakticky neuskutečnitelné. Tuto alternativu č.2  jsem uvedl jenom proto, abych nepominul žádnou možnost. Možná by bylo lepší, kdybych se o ní nezmiňoval, odvedla pozornost od  podstaty řešeného problému.

V úvahu přichází pouze alternativa č.1 (nesnažit se něco měnit) nebo  č.2 (pokusit se o plánovité doplnění  občanské vybavenosti  obce).

 Vycházím v této diskusi  z následující skutečnosti:  V příštích letech se bude postupně zvyšovat počet obyvatel Hrabové možná až na 5000. Na tomto vývoji  se nedá nic změnit, Hrabová se stává vyhledávaným místem především pro stavebníky  nových RD.  Dosavadní zařízení občanské vybavenosti  již brzy nebudou stačit.  Především objekty pro kulturu a různé další občanské aktivity, nynější školka, nynější  zdravotnická  a jiná zařízení.

 Z různých důvodů je výhodné umístit tyto objekty  na jednom místě.

Na Šídlovci to nelze z prostorových důvodů.  Doufám, že s tímto mým tvrzením  souhlasí všichni, kteří se uvedenou problematikou zabývají.

Nabízí se druhá možnost, a to je okolí současné radnice. Možná jsou ještě i další alternativy.

Proč je výhodné o těchto záležitostech diskutovat již nyní? Protože čím více diskuse, čím více různých  stanovisek a návrhů, tím lépe pro konečné kvalitní rozhodnutí.

Záměrně jsem upozornil na skutečnost, že s výstavbou budoucí infrastruktury ve středu obce nemusí souhlasit významná část obyvatel Šídlovce. Ale je jiná možnost?  Je nereálné mít dvě školky, dva kulturní domy, dvě zdravotnická zařízení.

Uvedenými problémy  se nyní zabývá skupina zastupitelů, která byla tímto úkolem nedávno pověřena. Takže uvidíme, jaké řešení bude zastupitelstvu a všem občanům  předloženo.

Prakticky je již rozhodnuto o stavbě nové školky a Kulturního domu. Ale tím určitě vytváření  budoucího „Srdce Hrabové“ neskončí.

29.5.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma