Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Hrabové začíná mít reálnou podobu

Budoucnost Hrabové začíná mít reálnou podobu

 

Právě před rokem byla v Hrabovských listech anketa, ve které občané (především zastupitelé) měli možnost sdělit veřejnosti, co by se mělo v Hrabové přednostně řešit.

Byl jsem  tehdy šéfredaktorem Hrabovských listů vyzván  také k účasti na této anketě   a odpověděl  jsem   takto:  

„Hrabová se stane buď  satelitním městečkem nebo plnohodnotnou obcí. Základem té druhé alternativy je existence  pomyslného  středu obce, kde se nachází objekty, důležité pro její fungování. Tedy i prostory pro schůze, besedy a různá jiná shromáždění, dále prostory pro spolky, kluby a pro jinou zájmovou činnost. Zejména pro mládež a pro další všemožné občanské aktivity. Taktéž zdravotní středisko odpovídající potřebám 21. století, knihovna s čítárnou, herny, možná i fitcentrum a kavárna. Žádoucí by byl i objekt pro spokojené dožití seniorů ve své rodné obci. A třeba i startovací byty. Je nejvyšší čas se rozhodnout“.

Rok se sešel s rokem a na webových stránkách obce se objevil obsáhlý materiál s názvem „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová  2040“.  Je to výsledek práce skupiny zastupitelů a občanů, pověřených tímto úkolem.  Kdyby  zastupitelé, kteří se zúčastnili prací v této komisi  nevykonali  pro obec nic jiného, tak za tento počin zaslouží poděkování. Totéž poděkování platí také dalším třem členům komise  – nezastupitelům.  

A dovolím si k tomu připomenout, že zásluhu na této iniciativě mají  i místní média,  především Hrabovské  listy. V každém dalším čísle HL byla tomuto tématu věnována velká pozornost a podařilo se  tímto způsobem soustředit mnoho zajímavých názorů.

Většinu  z nich najdeme i v materiále, sepsaném  ing. Vavrečkou a zveřejněném  v těchto dnech na  webových  stránkách  MOb. V tomto elaborátu jsou zaznamenány všechny podmínky a požadavky pro  postupné vybudování vskutku „ideální“ Hrabové.

Pochopitelně ne vše se podaří realizovat, časem se z tohoto programu  něco vyřadí, něco přidá. Ale  základy jsou položeny, i když prozatím jen „na papíře“.

Nejdůležitější částí tohoto  strategického plánu rozvoje je kapitola  5, která obsahuje úkoly pro nastávající dvě funkční období,  tj. do roku 2026. Napočítal jsem jich  64. U každého z nich jsou opatření dílčí, u kterých je nutno  doplnit  termín realizace, určit osobní zodpovědnost, výši nákladů a zdroj financování.   Těchto dílčích opatření jsem napočítal 148.

Doufám, že MOb  Hrabová má dostatečný počet odborníků, kteří budou schopni vyplnit prázdné kolonky formulářů na stránkách 16 – 36 elaborátu s názvem Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040.  A nejenom vyplnit, ale i postupně jednotlivá opatření realizovat.

 18. 7. 2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma