Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Hrabové

Budoucnost Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Nastal čas, kdy Hrabová se musí rozhodnout. Buď na tomto území vznikne několik oblastí, které se nazývají „satelitní městečka“ nebo si Hrabová zachová charakteristické prvky sídla, kde občané nejenom přespávají, ale prožívají i jiné radostné chvíle. Ne sami, ale společně a v úzké spolupráci  s ostatními obyvateli obce.

Co jsou satelitní městečka, to asi každý ví. Rovná ulice, po obou stranách rodinné domky s kouskem  zahrady. Ráno se hromadně startují auta a majitelé těchto nemovitostí jedou do blízkého města, kde pracují a kde jsou školy a školky pro jejich děti. Pozdě odpoledne návrat domů. Večer televize. Ve víkend grilování na zahradě nebo osvěžení v soukromém bazénku. Někdy návštěva kina, divadla nebo jiného zařízení v blízkém městě.  Všichni se těší na dovolenou, kterou tráví pokud možno u moře.

Druhou alternativou je zachování všech moderních vymožeností současné doby, ale navíc, jako přidaná hodnota se nabízí různé aktivity v místě bydliště. Výběr je následující: kultura, sport a různé koníčky.

Kulturou rozumím  všemožnou směs různých aktivit nevyjímaje amatérské divadlo,  pěvecké, taneční,  literární,  a jiné kroužky. Určeno pro místní  občany, kteří mají rádi kreativitu a nekonvenční myšlení.  Opakem jsou  lidé, kterým se kdysi říkalo maloměšťáci  s velmi povrchními zájmy a velmi primitivním myšlením a chováním.  

Sport je jasný pojem. Velice přítažlivý pro děti a mládež. Přirozená potřeba pohybu je zde skloubena s vidinou slávy (a možná i peněz) těch nejlepších. Zde bych dodal slogan: kdo si hraje, nezlobí. Tím mám na mysli různé neřesti, kterými je dnešní mládež velmi ohrožena.

Pokud jde o koníčky, mohou velice obohatit život každého jednotlivce. Příkladně sběratelské,  rukodílné a  i jiné.

Nyní odbočím k územnímu plánu Hrabové. Po jeho prostudování mám pocit, že v něm převládá zájem velkého města nad zájmem občanů  obce Hrabová. Směřuje víceméně k satelitnímu městečku, místní zájmy nejsou ani definovány ani respektovány.

K těm místním zájmům Hrabové. Z mého pohledu především vytvoření materiálního zázemí , které je nezbytné pro rozvoj místní kultury a sportu a konec konců i koníčků.

Především Kulturní dům. Podle mého priorita č. 1. Dále velké investice do sportovních zařízení. Sportovní  hala, různá sportoviště, velkorysá  finanční podpora sportu včetně angažování odborných trenérů, odměňování nejlepších sportovců apod.

Uvedené investice jsou mnohem důležitější než budování  chodníků, parkovišť, lávek přes Ostravici a podobných zbytečností.

A nakonec praktická rada: Vytvoření potřebného zázemí pro moderní  obec je záležitost pro odborníky, ne pro amatéry ze současné rady městského obvodu. Být  nynějším starostou, prosazoval bych zpracování urbanistické koncepce s pracovním názvem:

                                                            Hrabová budoucnosti.

 Nejlépe formou soutěže s možností  diskuse. Předmětem by mělo být stanovení optimálního počtu obyvatel, výstavba a umístění veřejně prospěšných staveb  jako jsou:  kulturní dům, sportoviště, dostavba středu obce s náměstím,  zařízení pro důstojné  dožití místních seniorů. Stanovení konečné sítě  místních komunikací a parkovišť.  Dále způsob  využití ploch po struskovém odvalu VŽ, po vodních nádržích prádla dolu Paskov. Využití toku řeky Ostravice  k rekreačním a sportovním účelům atd. Vypracování této odborné studie bych dal přednost před vším ostatním, čím vznikne dříve, tím lépe.

Budoucí zastupitelstva budou mít smysluplný a dlouhodobý  plán, podle kterého budou utráceny peníze z obecní pokladny.  

Pokud snad tyto řádky čtou i zastupitelé městského obvodu Hrabová, bylo by dobře se nad nimi zamyslet.

1. 10. 2016    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma