Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.2)

Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.2)

Po prostudování všech dostupných materiálů  zpracovaných pro potřeby EIA  v záležitosti budoucnosti Pilíků  jsem dospěl k názoru, že představitelé našeho městského obvodu se dopustili  obrovské chyby, když si  nevyžádali odbornou pomoc při stanovení požadavků na  odstranění všech ekologických a jiných následků, způsobených dlouholetým provozem uhelného prádla dolu Paskov.

Prozíravější byli radní v Paskově, Fryčovicích, Staříči, Řepištích a Žabni, kterým významně pomohl se orientovat v těchto záležitostech příslušný odborník.

Při vší úctě k současným radním a úřednicím místní správy  šlo o úkol nad jejich možnosti.

Napadá mě populární úsloví „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky“.  

Spíše špatně než dobře. K tomuto závěru mě vedou následující důvody:

1. Po více jak dvouletých  jednáních se stále neví, z jakých vodních zdrojů budou Pilíky v budoucnu napájeny a zda nakonec  skutečně „nevyschnou“.

2. Nikdo ze zúčastněných stran (ani zástupci Hrabové, ani  představitelé OKD, ani zpracovatelé dokumentace a posudků) se nezajímali   o dopravní  komunikaci  k budoucím  rybníkům.  Pokud  ta dosavadní  (tzv. tankodrom) vyhovovala potřebám OKD, v žádném případě nevyhoví bezpečnostním a jiným požadavkům pro  budoucí běžný provoz a obsluhu rybníků.

3. Nikdo z výše zúčastěných stran se nesnažit řešit jeden z vážných  problémů, a to je otevřený vodní příkop, v dokumentech označovaný jako „kanál průsakových vod“, mnou nazvaný jako „vřed Hrabové“. Nejenom že zde končí své životy v bahně tohoto příkopu lesní zvěř, ale stejně nepřijatelný je jeho neestetický vzhled, který hyzdí zdejší krajinu.  

Takže jaké bude pokračování tohoto příběhu?

 Asi se dlouho nic nezmění ve srovnání se současným stavem. Tedy že budou do Pilíků nadále vytékat (předčištěné) splašky ze záchodů a koupelen nedalekých privátních objektů, že Pilíky budou nadále dotovány nekvalitní vodou z „kanálu průsakových vod“ a že tento areál nebude mít dopravní spojení s okolním světem.

V zítřejším pokračování tohoto seriálu se soustředím na údajné  důvody, proč nelze ze dna Pilíků  odstranit dlouholeté nánosy flotačních kalů.

23.5.2018    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma